Δημιουργός Σεναρίων

Επιλογή

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Διπλό αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Δημιουργούμε ένα νέο σενάριο.
Διπλό αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Ανοίγουμε ένα αποθηκευμένο αρχείο του σεναριογράφου. 
Διπλό αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Αποθηκεύουμε σε ένα φάκελο το τρέχον αρχείο με τη μορφή ''xxx.sen''.
Διπλό αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Αποθηκεύουμε σε ένα φάκελο το τρέχον αρχείο με τη μορφή ''xxx.html''.
Διπλό αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Το πρόγραμμα αποθηκεύει στο τρέχον φάκελο το αρχείο με το όνομα ''senario.dat''. Με αυτή τη μορφή μπορεί να προστεθεί στον κατάλογο "Νέες δραστηριότητες" των ενοτήτων του λογισμικού (αναλυτικές οδηγίες στο εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης).
Διπλό αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Επιλέγουμε τα πλαίσια του σεναρίου.
Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού.

Πληκτρολογούμε το σχετικό τίτλο του σεναρίου στο πλαίσιο. 

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Πληκτρολογούμε τα γενικά στοιχεία του σεναρίου.
Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Δίνουμε τις λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση των σεναρίων.
Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού στο θέμα και κατόπιν ένα κλικ στο κουμπί "<" ή ">".   Επιλέγουμε με τα κουμπιά ">" ή"<" τα θέματα του πλαισίου ως λέξεις-κλειδιά.
Διπλό αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του πλαισίου.

Προτού εγκαταλείψουμε το πλαίσιο, θα πρέπει να το αποθηκεύσουμε.

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού Επιλέγουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην html έκδοση.
Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού Εμφανίζουμε στην html έκδοση τα γενικά στοιχεία του σεναρίου.
Πληροφορούμαστε σχετικά με την έκδοση του λογισμικού.

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού.

Με δεξί κλικ πάνω σε ένα πλαίσιο εμφανίζει ο διαθέσιμος κατάλογος των πλαισίων.

 

Εμφανίζουμε και επιλέγουμε τα πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν στο σενάριο που δημιουργούμε.   
Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού.

Πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε. 

Για να υπάρχει μία κενή γραμμή πληκτρολογούμε <br> στο τέλος της πρότασης ή επιλέγουμε το κουμπί "P" στη δεξιά στήλη.

Για να δημιουργήσουμε μία λίστα με κουκκίδες, αρχικά πληκτρολογούμε <lu> και κατόπιν <li> μπροστά από κάθε κουκκίδα. Η λίστα κλείνει πληκτρολογώντας </lu>. Ή επιλέγουμε το κουμπί "*".

Τα υπόλοιπα κουμπιά είναι χρήσιμα γι ατη μορφοποίηση του κειμένου.

Στο τέλος κάνουμε αποθήκευση.

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Γράφουμε τον τίτλο της εικόνας που μπαίνει ως λεζάντα. 

Επιλέγουμε την εικόνα από το αρχείο.

Σημειώνουμε τις διαστάσεις της στην html σελίδα. Σε αντίθετη περίπτωση, η εικόνα διατηρεί τις δικές της διαστάσεις. 

Στο τέλος κάνουμε αποθήκευση.

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Ορίζουμε και ονομάζουμε το applet που θα κολλήσει στην html σελίδα.

 

Στο τέλος κάνουμε αποθήκευση.

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Ορίζουμε και ονομάζουμε τη url διεύθυνση που θα συμπεριλάβουμε στο σενάριο. 

Στο τέλος κάνουμε αποθήκευση.

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Ορίζουμε τις γραμμές και τις στήλες του πίνακα και τον ονομάζουμε. Επίσης, το περιεχόμενο που θα συμπεριλάβουμε στο σενάριο. 

Στο τέλος κάνουμε αποθήκευση.

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού. Ορίζουμε τις πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση που προηγείται, τη σωστή απάντηση και τα μηνύματα που θα εμφανίζονται επιλέγοντας μία σωστή ή μία λάθος απάντηση. 

Στο τέλος κάνουμε αποθήκευση.

Με δεξί κλικ πάνω σε ένα πλαίσιο εμφανίζεται ο διαθέσιμος κατάλογος των πλαισίων.

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού για επιλογή.

Ορίζουμε τη βοήθεια που θα δώσουμε στο μαθητή που θα συμμετέχει στο σενάριο. Μπορούμε να ορίσουμε μέχρι τρεις βοήθειες.   

Για βοήθεια μπορούμε να ορίσουμε ένα πλήρες σενάριο με όλα τα διαθέσιμα πλαίσια.

Η επόμενη βοήθεια ορίζεται με δεξί κλικ πάνω στο τελευταίο πλαίσιο που ορίσαμε στην τελευταία βοήθεια.

Στο τέλος κάνουμε αποθήκευση.

 

Αριστερό κλικ με το πλήκτρο του ποντικιού για επιλογή του πλαισίου.

Δεξί κλικ για επιλογή της εντολής.

Διαγράφουμε ένα πλαίσιο.

Επίσης, μετακινούμε ένα πλαίσιο μία θέση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.