Απαιτήσεις συστήματος


Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα:
Java plugin (έκδοση 1.4.x ή νεότερη), Java 3D runtime environment (έκδοση 1.3.x ή νεότερη) και τον Acrobat Reader. Τα λογισμικά αυτά διατίθενται ελεύθερα και μπορείτε να τα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: