Κερματοδέκτης (Δεκαδικοί αριθμοί)

Κερματοδέκτης (Φυσικοί αριθμοί)

Κερματοδέκτης (Μεγάλοι φυσικοί αριθμοί)