Σελίδες Διαχείρισης

 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων

για τα Ελληνικά Σχολεία

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

& Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία

 

 

     
   
 
ΑΡΧΗ | ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΙΑΔΩΝ | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΩΝ | ΥΠΟΕΡΓΑ ΝΗΡΗΙΔΩΝ | ΥΠΟΕΡΓΑ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ Ι | ΥΠΟΕΡΓΑ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ ΙΙ

 

Ενότητα "ΝΗΡΗΙΔΕΣ": Υποέργο "Περιβάλλον - Η προστασία του δάσους"

Ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ομάδα Εργασίας: Πλακίτση Αικατερίνη, Καλδρυμίδου Μαρία, Κολιός Νικόλαος, Μανώλη Βάγια, Παγγέ Πολυξένη, 
Ραπανάκης Παναγιώτης, Σπυράτου Ειρήνη

 

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

 

Image Web Part

 

 

 

 

© Ε.Α.ΙΤΥ    Τελευταία Ενημέρωση  14 Ιουνίου 2006