***************************************************************

Προηγούμενη Σελίδα

 

 

 

Το εκπαιδευτικό πακέτο
«Περιβάλλον - Η προστασία του δάσους»
αναπτύχθηκε στο παρακάτω πλαίσιο:

Πράξη:

ΠΛΕΙΑΔΕΣ: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία.
(2003-2007)   http://pleiades.cti.gr

Ενότητα:

ΝΗΡΗΙΔΕΣ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων

Τελικός Δικαιούχος
(Φορέας Υλοποίήσης & Επιστημονικής Παρακολούθησης του έργου):

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ)   (http://www.cti.gr/)

Φορέας Χρηματοδότησης και Λειτουργίας:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.)

Χρηματοδότηση:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ' ΚΠΣ

Ανάδοχος Φορέας Έργου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://www.uoi.gr

Ομάδα Ανάπτυξης του Έργου «Περιβάλλον - Η προστασία του δάσους»

Συντονίστρια έργου: 

Πλακίτση Κατερίνα, Eπ. Καθηγήτρια της                              Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

Εκπαιδευτική Oμάδα:

Πλακίτση Κατερίνα, Επ. Καθηγήτρια της                              Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια Διδακτικής των
Μαθηματικών,
Παγγέ Πολυξένη,  Καθηγήτρια Πληροφορικής στην
Εκπαίδευση με έμφαση στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα,
Κολιός Νικόλαος,  Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Διευθυντής Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ανατολής Ιωαννίνων
Μανώλη Βάια,       Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης,
Σπυράτου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Τεχνική ομάδα:

Ραπανάκης Παναγιώτης, Μεταπτυχιακός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Κολιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ.

Σκιτσογράφηση:

Πισκοπάνης Γιώργος

Υπεύθυνοι παρακολούθησης εκ μέρους του ΕΑ.ΙΤΥ:

Μεγάλου Ελίνα, Βουτσινάκης Κωνσταντίνος.

Τρέχουσα Έκδοση Εκπαιδευτικού Πακέτου

Έκδοση 2.0  Άνοιξη /2008

***************************************************************