Γλωσσάρι

Αρμοστής ο ανώτατος αξιωματούχος ο οποίος αποστέλλεται από τη χώρα του ή από τις εγγυήτριες χώρες ως ανώτατος διοικητής μιας περιοχής, η οποία δεν αποτελεί ανεξάρτητο κράτος αλλά είναι υποτελής σε κάποιο ξένο κράτος και διατηρεί την αυτονομία και την αυτοδιοίκησή της.

Κρητική Πολιτεία το αυτόνομο κράτος που ιδρύθηκε στην Κρήτη το 1898 με αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο.

Μακεδονικός αγώνας ο αγώνας για την προστασία του Ελληνισμού της Μακεδονίας.