Πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας