Η σύμβαση της Χαλέπας (1878)
Από την έκδοση: Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του ... , Βιβλίο ιστορικών πληροφοριών, Διαδρομή στο χρόνο, Βιβλίο δραστηριοτήτων, Βιβλίο οδηγιών, έκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ΥΠΕΠΘ, Αθήνα - Χανιά 2006

 »   »| 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13