Το 1898 η Κρήτη ανακηρύσσεται αυτόνομη πολιτεία
Από την έκδοση: Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του ..., Βιβλίο ιστορικών πληροφοριών, Διαδρομή στο χρόνο, Βιβλίο δραστηριοτήτων, Βιβλίο οδηγιών, έκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ΥΠΕΠΘ, Αθήνα - Χανιά 2006

    «   »   »| 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13