Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας
Το «Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας» αποτελέσθηκε από 10 κεφάλαια χωρισμένα σε 114 άρθρα. Το Β΄ κεφάλαιο αναφερόταν στα καθήκοντα και στα δικαιώματα του ηγεμόνος. Τα άρθρα 37-64 αναφέρονταν στη νομοθετική εξουσία, ενώ τα άρθρα 65-97 στην εκτελεστική και στη δικαστική. Γεγονός ήταν ότι οι 3 εξουσίες ήταν εντελώς ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Ακολουθούσαν ειδικά κεφάλαια σχετικά με τους δημόσιους υπαλλήλους, τη διοίκηση και το στρατιωτικό νόμο. Τέλος το 9ο κεφάλαιο είχε τίτλο «Περί αναθεωρήσεως», ενώ το 10ο αποτελούνταν από ορισμένες "Μεταβατικές διατάξεις" (άρθρα 107-114).
Το Σύνταγμα με ελάχιστες μεταβολές εγκρίθηκε από τις Δυνάμεις. Ακολούθησε ο διορισμός από το Γεώργιο της πρώτης πολιτικής κυβερνήσεως. Οι πρώτοι «Σύμβουλοί» του που διορίσθηκαν ήταν οι εξής: Ελευθ. Βενιζέλος, στον οποίο ανατέθηκε η «ανωτέρα διεύθυνσις» (δηλαδή υπουργείο) της Δικαιοσύνης, Μαν. Κούνδουρος των Εσωτερικών, Νικ. Γιαμαλάκης της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και Θρησκευμάτων (που αντικατέστησε τον Ι. Σφακιανάκη, ο οποίος για λόγους οικογενειακούς είχε παραιτηθεί), Κ. Φούμης των Οικονομικών και Χασάν Σκυλιανάκης της Δημοσίας Ασφαλείας.
Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι εκτός από την εσωτερική κυριαρχία της Κρήτης, που ήταν εντελώς αυτόνομη, υπήρχε και πλήρης οικονομική αυτονομία στο νησί.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΔ΄, σελ. 199, Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. Αθήνα 1977.


    «   »   »| 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13