Παρασκευές οξυγόνου

Όπως έχουμε δεί το οξυγόνο μπορεί να παρασκευα-
στεί στο εργαστήριο με την ηλεκτρολυτική διάσπαση
του νερού.
Παρακολούθησε αν θέλεις το πείραμα παρακάτω.

 
 
  Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.
Απ' ότι θυμάμαι και από θέρμανση κάποιων οξειδίων!