Η βιολογική σημασία και οι εφαρμογές του οξυγόνου

Η αναπνοή των έμβιων όντων συνίσταται στην πρόσ-
ληψη οξυγόνου και εξασφαλίζει την απαραίτητη ενέρ-
γεια για την ανάπτυξη και λειτουργία τους.Το οξυγόνο
που λαμβάνεται με την εισπνοή οξειδώνει τις ουσίες
των κυττάρων που προέρχονται από την τροφή. Τα
προϊόντα της οξείδωσης είναι διοξείδιο του άνθρακα
και νερό με παράλληλη έκλυση ενέργειας.
Παρακολούθησε παρακάτω μια παρουσίαση για το
βιολογικό ρόλο του οξυγόνου.

 
  ANAΠNOH

Τροφή + Οξυγόνο Διοξείδιο του άνθρακα + Νερό + Ενέργεια  Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.
Με τόσο οξυγόνο που καταναλώ-
νεται από την αναπνοή των οργανισμών δεν εξαντλείται ποτέ;