Τα κοιτάσματα λιγνίτη στην Ελλάδα

Τα κυριότερα ορυκτά καύσιμα της Ελλάδας είναι δύο. Ο λιγνίτης και το πετρέλαιο. Η ρύπανση του περιβάλλοντος από την καύση του λιγνίτη είναι η μικρότερη σε σχέση
με κάθε άλλο καύσιμο. Ο λιγνίτης βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της Ελλάδας. Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη παγκοσμίως. Τα συνολικά αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα, με βάση τον προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο μέλλον, υπολογίζεται ότι επαρκούν για τα επόμενα 45 χρόνια.

Ο λιγνίτης βρίσκεται σε διάφορες θέσεις μέσα σε λεκάνες.
Οι μεγαλύτερες λεκάνες είναι της Πτολεμαΐδας, της Μεγαλόπολης της Δράμας και της Ελασσόνας.