Πόσο από το νερό είναι διαθέσιμo στον Πλανήτη μας;

Το 75% της επιφάνειας της Γης είναι καλυμμένο από νερό γι αυτό και την αποκαλούν ο Γαλάζιος Πλανήτης λόγω της εικόνας που δίνει σε όσους την παρατηρούν από το διάστημα.
Τα αποθέματά της Γης σε νερό υπολογίζονται σε 1,4 δισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα. Τόση ποσότητα κι όμως … σπανίζει.

Νερό, το πολυτιμότερο αγαθό! Ας δούμε, όμως, την κατανομή. Τι άνιση αλήθεια!
Το 97,40 % του νερού είναι στις θάλασσες και τους ωκεανούς, είναι αλμυρό, δεν πίνεται και είναι ακατάλληλο για άρδευση. Ένα μικρό ποσοστό 0,01% βρίσκεται στην ατμόσφαιρα σε αέρια ή κολλοειδή κατάσταση. Μένει ένα ποσοστό 2,59% που είναι γλυκό. Από αυτό, όμως, πόσο είναι προσπελάσιμο; Τα 3/4, δηλαδή το 2,01% είναι δεσμευμένο στους πάγους των πολικών περιοχών. Απομένει ένα ποσοστό 0,58% που μπορεί να θεωρηθεί πόσιμο. Όμως το μεγαλύτερο μέρος αυτού (0,56%) βρίσκεται με τη μορφή υπόγειων νερών σε μεγάλο βάθος ή σε δυσπρόσιτες για τον άνθρωπο περιοχές. Έτσι, μόλις ένα ποσοστό 0,02% του συνολικού νερού μπορεί να θεωρηθεί ως διαθέσιμο και πόσιμο κυρίως από πηγές όπως ποτάμια και λίμνες.