Μοριακοί τύποι και πρωσομοιώματα μορίων
Για κάθε ένα από τα 15 μόρια δίνεται ο μοριακός τύπος.
Σύρετε τα κατάλληλα άτομα στο πλαίσιο για να δομήσετε το αντίστοιχο προσομοίωμα.
Επιλέξτε το δεξί ή το αριστερό βέλος για να προχωρήσετε στο επόμενο ή το προηγούμενο μόριο αντίστοιχα.