Η εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας


Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο «Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας Α΄» περιλαμβάνει 16 εκπαιδευτικά σενάρια, από τα οποία 11 απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και 5 σε μαθητές Λυκείου. Μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ώρα του μαθήματος της Νεοελληνικής και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει δύο εγχειρίδια, ένα για τον καθηγητή και ένα για το μαθητή. Τα σενάρια αυτά καλύπτουν τη θεματολογία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πακέτου και συνδυάζονται με στόχους που αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στο Α.Π.Σ., επιτρέποντας έτσι την ομαλή ένταξή τους στο Πρόγραμμα Σπουδών του σχολείου.


Περιγραφή Σεναρίου

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ περιλαμβάνει το πλαίσιο διδασκαλίας στο οποίο γίνεται σύντομη περιγραφή του σεναρίου με αναφορά στη γενική ιδέα που το διέπει και τους στόχους που υπηρετεί, την οργάνωση των μαθητών, τα προαπαιτούμενα, τη διαδικασία που ακολουθείται, το ρόλο του καθηγητή κ.λπ. και, στη συνέχεια, ακολουθούν οι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, συχνά ομαδοποιημένες σε ενότητες και υποενότητες. Ας σημειωθεί ότι ο καθηγητής μπορεί να προσαρμόσει τα σενάρια στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του, αφαιρώντας, προσθέτοντας ή τροποποιώντας τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε σενάριο.


Χρήσιμα αρχεία

Το παρακάτω συνοδευτικό υλικό αποτελεί τα βιβλία του καθηγητή και του μαθητή