Βιβλιογραφία

Πάνω

Κάτω
Αρχική ΣελίδαΧάρτης Πλοήγησης
Οδηγίες Χρήσης


 • Andrews, A., Η αρχαία ελληνική κοινωνία, μτφρ. Α. Παναγόπουλος, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1983.
 • Austin M.M., Vidal-Naquet P., Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Τ. Κουκουλιός, Δαίδαλος, Αθήνα 1998.
 • Bengtson H., Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, μτφρ. Α. Γαβρίλης, Μέλισσα, Αθήνα 1979.
 • Boardman J., Οι αρχαίοι Έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωσή τους, μτφρ. Η. Ανδρεάδης, Καρδαμίτσας, Αθήνα 1996.
 • Botsfort G.W, Robinson C.A., Αρχαία ελληνική ιστορία, τ. 1-2, μτφρ. Σ. Τσιτσώνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1977-1979.
 • Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1985.
 • Κοσμίδης Δ. (επιμ.), Άτλας της παγκόσμιας ιστορίας, Η Καθημερινή, Αθήνα 1997.
 • Κρεμμυδάς Β., Μαρκιανός Σ., Ο αρχαίος κόσμος, Γνώση, Αθήνα 1982.
 • Κυρτάτας Δ., Δούλοι, δουλεία και δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής, Ο Πολίτης, Αθήνα 1987.
 • Manfredi V., Οι Έλληνες της Δύσης, μτφρ. Β. Λάππα, Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνης, Αθήνα 1997.
 • Mosse C., Schnapp-Gourbeillon A., Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, μτφρ. Λ. Στεφάνου, Παπαδήμας, Αθήνα 1996.
 • Mosse C., Ο πολίτης στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Ιω. Παπακωνσταντίνου, Σαββάλας, Αθήνα 1996.
 • Ridgway D., Οι πρώτοι Έλληνες στη Δύση, μτφρ. Φ. Αρβανίτης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1992.
 • Flaceliere R., Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων, μτφρ. Γ. Βανδώρος, Παπαδήμας, Αθήνα 1985.
 • Wilcken U., Αρχαία ελληνική ιστορία, μτφρ. Ι. Τουλουμάκος, Παπαζήσης, Αθήνα 1976.