Στην ενότητα «Το Ταξίδι του Οδυσσέα» θα μπορέσεις:

α) Να προσεγγίσεις και να αφομοιώσεις τους σταθμούς της πορείας αλλά και τις περιπέτειες του ήρωα και των συντρόφων του κατά την προσπάθειά τους για επιστροφή στην Ιθάκη.

β) Nα συνειδητοποιήσεις τη διάκριση ανάμεσα στον αφηγηματικό και τον πραγματικό χρόνο της Οδύσσειας.

γ) Να υλοποιήσεις δραστηριότητες και εργασίες, που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τις νέες έννοιες.