Από την "περίκλειστη" πόλη στην αστική κοινωνία (19ος - 20ός αιώνας)
Η δημιουργία της νέας πόλης της Καβάλας
Συνέχεια