Εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών
σε μία περιοχή.


Προβλήματα - Ιδιαιτερότητες