Το άρθρο έχει μεταφερθεί στο wiki στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP/Εκκίνηση_από_το_δίκτυο/Win32-loader

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2011 13:04 Τελευταία ενημέρωση : Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 16:22