Προσωπικά εργαλεία

Linux/LTSP/Προχωρημένα/NFS

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κατά τη σύνδεση ενός χρήστη σε έναν fat σταθμό εργασίας, οι φάκελοι /home/username και /home/Shared του server προσαρτώνται μέσω ενός πρωτοκόλλου που λέγεται SSHFS. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις δουλεύει μια χαρά και είναι και ιδιαίτερα ασφαλές, γι' αυτό και είναι το προεπιλεγμένο.

Υπάρχουν όμως δύο λόγοι για να επιλέξει κάποιος ένα διαφορετικό πρωτόκολλο που λέγεται NFS. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κάποια προγράμματα χρησιμοποιούν μερικά προχωρημένα χαρακτηριστικά του συστήματος αρχείων (file locks) τα οποία δεν υποστηρίζονται καλά στο SSHFS, με αποτέλεσμα αυτά τα προγράμματα να μην τρέχουν καθόλου με SSHFS. Ένα γνωστό παράδειγμα προβλήματος είναι με το gnome-keyring-daemon.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την επεξεργαστική ισχύ. Το SSHFS χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση και έτσι απασχολεί τους επεξεργαστές και του server και των clients κατά την προσπέλαση του /home. Για φυσιολογική χρήση αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά αν κάποιο τμήμα κάνει επεξεργασία αρχείων βίντεο ή προσπέλαση κάποιου δίσκου εικονικής μηχανής VirtualBox, τότε μπορούμε να δούμε τις διεργασίες sshd να τρώνε ένα μεγάλο ποσοστό από την επεξεργαστική ισχύ των υπολογιστών μας.

Εγκατάσταση NFS

Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο SSHFS σε NFS, χρειάζονται οι παρακάτω ενέργειες.

Ανοίξτε ένα τερματικό, και δώστε τα παρακάτω:


Terminal.png

sudo -i
apt-get update
apt-get install nfs-kernel-server
sed '/^\/home[[:space:]]/d' - /etc/exports
echo '/home *(rw,async,no_subtree_check)' >> /etc/exports
exportfs -ra
ltsp-update-image -c /


Στη συνέχεια, στο lts.conf φροντίστε να αποσχολιάσετε την υπάρχουσα οδηγία FSTAB_1 και να σχολιάσετε την υπάρχουσα οδηγία LOCAL_APPS_EXTRAMOUNTS (κάντε αναζήτηση για να τις βρείτε), έτσι ώστε να γίνουν:


Editor.png

#LOCAL_APPS_EXTRAMOUNTS="/home/Shared"
FSTAB_1="server:/home /home nfs defaults,nolock 0 0"


Στη συνέχεια επανεκκινήστε τους σταθμούς εργασίας.

Απεγκατάσταση NFS

Εάν για κάποιον λόγο θελήσετε να επιστρέψετε στο προεπιλεγμένο SSHFS, ακολουθήστε την αντίστροφη επεξεργασία του lts.conf, ώστε οι σχετικές υπάρχουσες οδηγίες να γίνουν:


Editor.png

LOCAL_APPS_EXTRAMOUNTS="/home/Shared"
#FSTAB_1="server:/home /home nfs defaults,nolock 0 0"


Στη συνέχεια επανεκκινήστε τους σταθμούς εργασίας, ή απλά φροντίστε ώστε να είναι κλειστοί.

Τέλος, ανοίξτε ένα τερματικό και δώστε τις παρακάτω εντολές:


Terminal.png

sudo -i
sed '/^\/home[[:space:]]/d' - /etc/exports
exportfs -ra
apt-get purge --auto-remove nfs-kernel-serverΠαραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία