Προσωπικά εργαλεία

Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/UPS

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση του UPS

Η επικοινωνία του εξυπηρετητή με το UPS γίνεται με χρήση του πακέτου nut (Network UPS Tools).

 • Ελέγξτε ότι το UPS που διαθέτετε υποστηρίζεται (ανήκει στο hardware compatibility list) των Network UPS Tools
 • Εφόσον υποστηρίζεται, προχωρήστε στις επόμενες παραγράφους

Εγκατάσταση εργαλείων NUT

 • Εγκαταστήστε το πακέτο nut με την εντολή:

Terminal.pngsudo apt-get -y install nut nut-client nut-cgi​

Ρύθμιση οδηγού και θύρας επικοινωνίας

 • Προσθέστε στο αρχείο /etc/nut/ups.conf τον οδηγό (driver) και τη θύρα επικοινωνίας (port).

Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS

 • Εάν διαθέτετε USB UPS όπως το APC Back-UPS, τότε σύμφωνα με το hardware compatibility list έχει τον οδηγό usbhid-ups, οπότε προσθέστε την ακόλουθη παράγραφο που την ονομάζετε [apc]:

Editor.png[apc]

driver = usbhid-ups

port = auto

desc = "APC Back-UPS USB"

Παράδειγμα ρύθμισης σειριακού UPS

 • Εάν διαθέτετε σειριακό UPS όπως το MGE NOVA AVR 600 Serial στη σειραική θύρα ttyS0, τότε σύμφωνα με το hardware compatibility list έχει τον οδηγό mge-shut, οπότε προσθέστε την ακόλουθη παράγραφο που την ονομάζετε [mge]:

Editor.png[mge]

driver = mge-shut

port = /dev/ttyS0

desc = "MGE Nova 600AVR Serial"

 • Δημιουργήσετε το αρχείο /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules

Terminal.pngsudo gedit /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules

 • και προσθέστε σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:

Editor.pngKERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"

 • Κατόπιν δώστε τις ακόλουθες εντολές:

Terminal.png sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger


Info-32.pngΑντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή


Dialog-warning.pngΤα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα

Έλεγχος ορθής επικοινωνίας του NUT με το UPS

 • Κατόπιν ελέγξτε αν το nut μπορεί και επικοινωνεί με το UPS σας, δίνοντας την εντολή:

Terminal.png sudo upsdrvctl start

 • Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα κάτι σαν

Terminal.pngNetwork UPS Tools - UPS driver controller 2.2.2

Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.33 (2.2.2)

Using subdriver: APC HID 0.92Dialog-warning.pngΣε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα "Can't chdir to /var/run/nut: No such file or directory", δημιουργήστε τον κατάλογο χειροκίνητα, με τις εντολές:
Terminal.pngsudo mkdir /var/run/nut && sudo chown nut.nut /var/run/nutΕπιπλέον ρυθμίσεις

 • Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsd.conf

Terminal.pngsudo gedit /etc/nut/upsd.conf


Editor.pngACL all 0.0.0.0/0

ACL localhost 127.0.0.1/32 ACCEPT localhost

REJECT all

 • Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsd.users:

Terminal.pngsudo gedit /etc/nut/upsd.users


Editor.png[local_mon]

password = PASSWORD
allowfrom = localhost

upsmon master

 • Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsmon.conf:

Terminal.pngsudo gedit /etc/nut/upsmon.conf


Editor.pngMONITOR apc@localhost 1 local_mon PASSWORD master

POWERDOWNFLAG /etc/killpower

SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h now"


Info-32.pngΒάλτε όπου "PASSWORD" τον κωδικό του administrator
Βάλτε όπου apc το όνομα που δώσατε στο UPS στο /etc/nut/ups.conf

 • Αλλάξτε τα δικαιώματα στα παραπάνω αρχεία (επειδή υπάρχει ο κωδικός διαχειριστή) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τους χρήστες

Terminal.png sudo chown root:nut /etc/nut/*
sudo chmod 640 /etc/nut/*

 • Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/default/nut οι upsd & upsmon να ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση του εξυπηρετητή:

Terminal.pngsudo gedit /etc/default/nut


Editor.pngSTART_UPSD=yes
START_UPSMON=yes

 • Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/nut/nut.conf ο δαίμονας του nut να αφορά μόνο τον εξυπηρετητή:

Terminal.pngsudo gedit /etc/nut/nut.conf


Editor.png MODE=standalone

 • Δοκιμάστε αν όλα λειτουργούν κανονικά:

Terminal.png sudo service ups-monitor stop
sudo service ups-monitor start

Eπικοινωνία με το UPS

 • Δώστε την παρακάτω εντολή αντικαθιστώντας το mge με το όνομα που δηλώσατε για το UPS

Terminal.pngsudo upsc mge

 • Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS

Terminal.pngbattery.charge: 100

battery.charge.low: 30
battery.runtime: 1000
device.mfr: MGE UPS SYSTEMS
device.model: NOVA 600 AVR
device.serial: unknown
device.type: ups
driver.name: mge-shut
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.6.3
driver.version.internal: 0.69
output.voltage: 230
ups.load: 11
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS
ups.model: NOVA 600 AVR
ups.power.nominal: 600
ups.serial: unknown
ups.status: OL CHRG
ups.timer.shutdown: -1

ups.timer.start: -1

 • Εναλλακτικά εγκαταστήστε και τρέξτε την εφαρμογή wmnut για να δείτε πληροφορίες για το UPS

Terminal.pngwmnut


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία