Προσωπικά εργαλεία

Linux/ProFTPD

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο File Transfer Protocol (FTP), είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TCP/IP (δίκτυα όπως internet ή intranet). Ο υπολογιστής που τρέχει εφαρμογή FTP client μόλις συνδεθεί με τον server μπορεί να εκτελέσει ένα πλήθος διεργασιών όπως ανέβασμα αρχείων στον server, κατέβασμα αρχείων από τον server, μετονομασία ή διαγραφή αρχείων από τον server κ.ο.κ. Το πρωτόκολλο είναι ένα ανοιχτό πρότυπο. Είναι δυνατό κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο, να διαχειρίζεται αρχεία σε ένα άλλο υπολογιστή του δικτύου, ακόμη και εάν ο δεύτερος διαθέτει διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

Μερικά από τα πιο γνωστά πακέτα παροχή FTP υπηρεσίας σε Linux συστήματα είναι:

  • Application-ubuntu-other.png proftpd
  • Application-ubuntu-other.png vsftpd
  • Application-ubuntu-other.png pure-ftpd

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του FTP εξυπηρετητή, ProFTPD μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την ακόλουθη εντολή σε ένα τερματικό:


Terminal.pngsudo apt-get install proftpd

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας. Προτείνεται να επιλέξετε Hand.png Standalone.

Περιορισμό των χρηστών στον προσωπικό τους κατάλογο

Για να περιορίσετε τους χρήστες να μπορούν να μεταφορτώνουν και να βλέπουν μόνο το δικό τους προσωπικό κατάλογο μέσω του FTP θα πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο:


Terminal.pngsudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf

και να αφαιρέσετε το σχόλιο:


Editor.pngDefaultRoot     ~

Στην συνέχεια, για να ισχύσουν οι αλλαγές θα πρέπει να επανεκκίνησετε την υπηρεσία δίνοντας την εντολή:


Terminal.pngsudo service proftpd restart

Πρόσβαση στον FTP εξυπηρετητή

Η πρόσβαση στον FTP εξυπηρετητή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από οποιοδήποτε FTP Client, δίνοντας σαν παραμέτρους, τον κόμβο ή την IP διεύθυνση του FTP εξυπηρετητή, τα διαπιστευτήρια του εκάστοτε χρήστη συστήματος καθώς και την πόρτα 21. Ένας από τους πιο γνωστούς FTP clients είναι ο FileZilla.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία