Προσωπικά εργαλεία

Linux/epoptes/Εγκατάσταση

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιεχόμενα

Epoptes & ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu 12.04 LTSP

Η εγκατάσταση της εφαρμογής γίνεται αυτόματα κατά την εγκατάσταση των sch-scripts εάν ο εξυπηρετητής LTSP έχει εγκατασταθεί βάσει των οδηγιών και οι σταθμοί εργασίας πραγματοποιούν δικτυακή εκκίνηση ως LTSP thin ή fat clients.


Dialog-warning.pngΑγνοήστε τα επόμενα βήματα καθώς αναφέρονται σε μη LTSP περιβάλλοντα (σε τοπικές εγκαταστάσεις Ubuntu στους σταθμούς εργασίας).

Epoptes & ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu 10.04 LTSP

Αν το ΣΕΠΕΗΥ σας διαθέτει την παλιά (10.04) έκδοση Linux/LTSP τότε τα περισσότερα χαρακτηριστικά διαχείρισης τάξης του επόπτη είναι ενσωματωμένα στην εφαρμογή sch-scripts. Είναι προτιμότερο να αναβαθμίσετε το ΣΕΠΕΗΥ στην 12.04 LTSP έκδοση παρά να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Epoptes & ΣΕΠΕΗΥ με τοπικές (standalone - όχι LTSP) Ubuntu εγκαταστάσεις

Όσα ΣΕΠΕΗΥ χρησιμοποιούν Ubuntu έχοντάς το εγκαταστήσει τοπικά σε κάθε σταθμό εργασίας (standalone εγκαταστάσεις δηλαδή) μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή σε αυτούς τους σταθμούς για να αποκτήσουν ένα περιβάλλον διαχείρισης τάξης.

Βασική εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση του επόπτη θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήματα:

1. Εγκατάσταση του πακέτου epoptes στο σταθμό εργασίας που χρησιμοποιεί ο καθηγητής.


Terminal.pngsudo apt-get install epoptes


2. Εγκατάσταση του πακέτου epoptes-client σε όλους τους σταθμούς εργασίας.


Terminal.pngsudo apt-get install epoptes-client


Dialog-warning.pngΑν δεν χρησιμοποιείτε την 12.04 έκδοση του Ubuntu αλλά παλιότερες (10.04, 11.04, 11.10), τότε θα πρέπει πριν τις παραπάνω εγκαταστάσεις να γίνει προσθήκη του αποθετηρίου του ανοιχτού λογισμικού της Τεχνικής Στήριξης.

Απαραίτητες ρυθμίσεις στο σταθμό εργασίας του καθηγητή

Στο σταθμό εργασίας του καθηγητή θα πρέπει να προσθέσουμε τους χρήστες που θέλουμε να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή. Ανοίγουμε ένα τερματικό και πληκτρολογούμε:


Terminal.pngsudo gpasswd -a teacher epoptes


Όπου "teacher" ο χρήστης που θέλουμε να προσθέσουμε. Επαναλάβετε την εντολή για όσους χρήστες χρειάζεται και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση ή log off / log on

Απαραίτητες ρυθμίσεις στους σταθμούς εργασίας

Αφού έχουμε εγκαταστήσει το πακέτο epoptes-client θα πρέπει να ορίσουμε στους σταθμούς εργασίας την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή (δηλαδή τον σταθμό εργασίας του καθηγητή).

  • Επεξεργαζόμαστε το αρχείο /etc/hosts:

Terminal.pngsudo gedit /etc/hosts


  • και προσθέτουμε την ακόλουθη γραμμή με την IP διεύθυνση (10.x.y.z) του εξυπηρετητή:

Editor.png10.x.y.z server


  • Στη συνέχεια ανοίγουμε ένα τερματικό και πληκτρολογούμε την εντολή:

Terminal.pngsudo epoptes-client -c


  • Κάνουμε επανεκκίνηση. Στη οθόνη του εξυπηρετητή θα πρέπει πλέον να βλέπουμε τον/τους σταθμό/ούς εργασίας.

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία