Προσωπικά εργαλεία

Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η εφαρμογή Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) δίνει την δυνατότητα διαγραφής των χρηστών του συστήματος. Για να διαγράψετε ένα χρήστη:

  1. Επιλέξτε το/ους χρήστη/ες που επιθυμείτε από την λίστα της αρχικής οθόνης της εφαρμογής.
  2. Κάντε κλικ στο μενού  Χρήστες  Διαγραφή χρήστη...  ή στο  Διαγραφή χρήστη...  από το αναδυόμενο μενού που θα σας εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στον/ους επιλεγμένο/ους χρήστη/ες.
  3. Τέλος, στον διάλογο επιβεβαίωσης πατήστε Ναι.

    Dialog-information.pngΑπό προεπιλογή οι αρχικοί κατάλογοι των χρηστών διατηρούνται στο σύστημα με σκοπό την αποφυγή απώλειας σημαντικών αρχείων. Εάν επιθυμείτε και την διαγραφή των αρχικών καταλόγων επιλέξτε Hand.png Να διαγραφούν και οι αρχικοί κατάλογοι των παραπάνω χρηστών.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία