Προσωπικά εργαλεία

WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2020-01-Εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows 2016 Server ως RDSH εξυπηρετητή

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Φόρτωση βιβλίου

Εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows 2016 Server ως RDSH εξυπηρετητή

Server Based Computing με τους σταθμούς εργασίας (Windows/Linux) ως thin clients

Windows/2016/RDSHServer Client
Windows/2016/RDSHServer Client/Αρχιτεκτονική
Windows/2016/RDSHServer Client/Πλεονεκτήματα
Windows/2016/RDSHServer Client/Μειονεκτήματα
Windows/2016/RDSHServer Client/Απαιτήσεις
Windows/2016/RDSHServer Client/Έλεγχος συμβατότητας
Windows/2016/RDSHServer Client/Εγκατάσταση εξυπηρετητή
Windows/2016/RDSHServer Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
Windows/2016/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή
Windows/2016/RDSHServer Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας
Windows/2016/RDSHServer Client/Εγκατάσταση λογισμικού
Windows/2016/Εφαρμογές/7-zip
Windows/2016/Εφαρμογές/InfraRecorder
Windows/2016/Εφαρμογές/Adobe Reader
Windows/2016/Εφαρμογές/IrfanView
Windows/2016/Εφαρμογές/Mozila Firefox
Windows/2016/Εφαρμογές/Google Chrome
Windows/2016/Εφαρμογές/Pale Μoon
Windows/2016/Εφαρμογές/VLC Player
Windows/2016/Εφαρμογές/Flash Player
Windows/2016/Εφαρμογές/Java
Windows/2016/Εφαρμογές/LibreOffice
Windows/2016/Εφαρμογές/MS Office
Windows/2016/Εφαρμογές/Gimp
Windows/2016/Εφαρμογές/Audacity
Windows/2016/Εφαρμογές/Blender
Windows/2016/Εφαρμογές/Snappy Driver Installer
Windows/2016/RDSHServer Client/Δημιουργία χρηστών
Windows/2016/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/UPS
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές
Windows/2016/RDSHServer Client/Veyon
Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα
Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Squid
Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/VirtualBox
Εφαρμογές/VirtualBox
Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Διαμοιρασμός αναβαθμίσεων
Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία