Προσωπικά εργαλεία

Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η εγκατάσταση της κάμερας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία