Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμη η νέα έκδοση του Online οδηγού για την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2019 και Windows 10. Περιλαμβάνει και τις εντολές για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση PowerShell εντολών και του προτεινόμενου επιπλέον λογισμικού με χρήση της εντολής winget.

Για λόγους ευκολίας τα κεφάλαια εγκατάστασης Windows 10, Windows Server 2019 είναι ανεξάρτητα.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις δύο προτεινόμενες αρχιτεκτονικές α) εγκατάσταση Active Directory (client server αρχιτεκτονική) και β) εγκατάσταση RDSH (centralized computing αρχιτεκτονική)

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος και σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2019, MS-Windows 10 (10.45 MB)

Wednesday, 30 November 2022 19:18 Last Updated: Wednesday, 30 November 2022 19:18

Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμη η νέα έκδοση του Online οδηγού για την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2019 και Windows 10. Περιλαμβάνει και τις εντολές για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση PowerShell εντολών και του προτεινόμενου επιπλέον λογισμικού με χρήση της εντολής winget. Για λόγους ευκολίας τα κεφάλαια εγκατάστασης Windows 10, Windows Server 2019 και η εγκατάσταση Active Directory (client server αρχιτεκτονική) είναι ανεξάρτητα. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος και σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων  pdf Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2019, MS-Windows 10 (10.45 MB)

Thursday, 28 April 2022 19:29 Last Updated: Wednesday, 30 November 2022 19:11

Σας ενημερώνουμε ότι από 26/4/2022 ο ενημερωτικός κόμβος της Τεχνικής Στήριξης δεν κάνει χρήση της πλατφόρμας mediawiki και οι τελευταίες εκδόσεις της online τεκμηρίωσης έχουν μεταφερθεί και είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα mkdocs στην ίδια διεύθυνση, https://ts.sch.gr/wiki.

Οι προηγούμενες εκδόσεις της online τεκμηρίωσης (Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 κτλ) θα είναι διαθέσιμες σε μορφή pdf από τη Βιβλιοθήκη του Ενημερωτικού Κόμβου.

Έχει γίνει προσπάθεια οι παλιοί σύνδεσμοι της online τεκμηρίωσης να ανακατευθύνονται είτε στην καινούρια έκδοση είτε στη Βιβλιοθήκη του Ενημερωτικού Κόμβου.

Wednesday, 27 April 2022 10:45 Last Updated: Wednesday, 27 April 2022 10:45

Στη σελίδα του Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης ανανεώθηκαν οι οδηγίες ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση λογισμικού που βασίζεται στην τεχνολογία flash ακόμη και μετά την παύση υποστήριξη της από την Adobe.

Tuesday, 19 January 2021 22:36 Last Updated: Tuesday, 19 January 2021 22:36

Today, 2020-06-16, we are pleased to announce the new version of the Infomation Node of the Technical Support Action.

The node takes advantage of the latest features of Joomla and Mediawiki, supports mobile devices and have an english version for its basic pages too.

Tuesday, 17 December 2019 15:27 Last Updated: Tuesday, 16 June 2020 10:47