Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online οδηγός για την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2019 και Windows 10. Περιλαμβάνει και τις εντολές για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση PowerShell εντολών.

Saturday, 25 December 2021 19:29 Last Updated: Saturday, 25 December 2021 19:29

Στη σελίδα του Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης ανανεώθηκαν οι οδηγίες ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση λογισμικού που βασίζεται στην τεχνολογία flash ακόμη και μετά την παύση υποστήριξη της από την Adobe.

Tuesday, 19 January 2021 22:36 Last Updated: Tuesday, 19 January 2021 22:36

Today, 2020-06-16, we are pleased to announce the new version of the Infomation Node of the Technical Support Action.

The node takes advantage of the latest features of Joomla and Mediawiki, supports mobile devices and have an english version for its basic pages too.

Tuesday, 17 December 2019 15:27 Last Updated: Tuesday, 16 June 2020 10:47