Λόγω του ότι από το 2021 και μετά έχει σταματήσει η υποστήριξη του flash player από την Adobe και έχει αφαιρεθεί από τους δημοφιλείς browsers, στα Windows προχωρείστε στην εγκατάσταση του ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού Pale Moon καθώς και την εγκατάσταση παλιότερης έκδοσης του flash player και τη ρύθμιση της Java σύμφωνα με τις οδηγίες του wiki ενώ στο Ubuntu Linux η εγκατάσταση γίνεται αυτοματοποιημένα εφόσον έχει προστεθεί το αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης, και έχει εγκατασταθεί το πακέτο sch-webapp-launcher.

  

Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες online στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την τοπική εγκατάσταση των συγκεκριμένων λογισμικών, αυτά είναι διαθέσιμα:

Published: Wednesday, 07 September 2011 17:06 Last Updated: Wednesday, 22 June 2022 23:42