Αρχική Σελίδα


Καλώς ήρθατε στο wiki της Τεχνικής Στήριξης.


Η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης (ΤΣ) Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., έχει στόχο την υποστήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εδώ μπορεί να βρείτε απαντήσεις και βοήθεια σε διάφορα θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω ενότητες οι οποίες αποτελούνται σχετικά αρχεία."Για να διαβάσετε κείμενα σχετικά με Ubuntu πατήστε εδώ ubuntu,"

"Για να διαβάσετε κείμενα σχετικά με Ms Window πατήστε εδώ Ms_Windows,"

"Για να διαβάσετε κείμενα σχετικά με Δίκτυα πατήστε εδώ Δίκτυα,"<comments />