Κατάλογος εικόνων

Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα επιφορτωμένα αρχεία.

Κατάλογος εικόνων
 
Πρώτη σελίδαΠροηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδαΤελευταία σελίδα
Ημερομηνία Όνομα Μικρογραφία Μέγεθος Χρήστης Περιγραφή Εκδόσεις
17:53, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-adreader-01.jpg (αρχείο) 54 KB Th.theodoropoulos   1
17:53, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-adreader-02.jpg (αρχείο) 20 KB Th.theodoropoulos   1
17:53, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-adreader-03.jpg (αρχείο) 20 KB Th.theodoropoulos   1
17:53, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-adreader-04.jpg (αρχείο) 23 KB Th.theodoropoulos   1
16:24, 17 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-domainadd-01.jpg (αρχείο) 71 KB Th.theodoropoulos Άνοιξε τις ιδιότητες του Υπολογιστή. 2
10:51, 16 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-domainadd-02.jpg (αρχείο) 123 KB Th.theodoropoulos Change domain settings. 1
11:11, 16 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-domainadd-03.jpg (αρχείο) 78 KB Th.theodoropoulos Change computer domain. 1
16:34, 17 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-domainadd-04.jpg (αρχείο) 45 KB Th.theodoropoulos Προσθήκη στο domain school.local. 1
16:41, 17 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-domainadd-05.jpg (αρχείο) 43 KB Th.theodoropoulos Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού με δικαιώματα προσθήκης υπολογιστή στο domain. 1
16:42, 17 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-domainadd-06.jpg (αρχείο) 17 KB Th.theodoropoulos Επιτυχής προσθήκη υπολογιστή στο domain. 1
16:43, 17 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-domainadd-07.jpg (αρχείο) 33 KB Th.theodoropoulos Απαιτείται επανεκκίνηση για την ενεργοποίηση των αλλαγών. 1
18:08, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ff-01.jpg (αρχείο) 53 KB Th.theodoropoulos   1
18:08, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ff-02.jpg (αρχείο) 59 KB Th.theodoropoulos   1
18:08, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ff-03.jpg (αρχείο) 44 KB Th.theodoropoulos   1
18:08, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ff-04.jpg (αρχείο) 56 KB Th.theodoropoulos   1
18:08, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ff-05.jpg (αρχείο) 38 KB Th.theodoropoulos   1
18:09, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ff-06.jpg (αρχείο) 34 KB Th.theodoropoulos   1
18:09, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ff-07.jpg (αρχείο) 41 KB Th.theodoropoulos   1
18:09, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ff-08.jpg (αρχείο) 50 KB Th.theodoropoulos   1
17:19, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ir053-01.jpg (αρχείο) 53 KB Th.theodoropoulos   1
17:19, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ir053-02.jpg (αρχείο) 17 KB Th.theodoropoulos   1
17:19, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ir053-03.jpg (αρχείο) 66 KB Th.theodoropoulos   1
17:19, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ir053-04.jpg (αρχείο) 76 KB Th.theodoropoulos   1
17:28, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ir053-05.jpg (αρχείο) 76 KB Th.theodoropoulos   2
17:20, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ir053-06.jpg (αρχείο) 60 KB Th.theodoropoulos   1
17:20, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-ir053-07.jpg (αρχείο) 34 KB Th.theodoropoulos   1
19:00, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-irfanview-01.jpg (αρχείο) 59 KB Th.theodoropoulos   1
19:00, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-irfanview-02.jpg (αρχείο) 60 KB Th.theodoropoulos   1
19:01, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-irfanview-03.jpg (αρχείο) 117 KB Th.theodoropoulos   1
19:01, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-irfanview-04.jpg (αρχείο) 80 KB Th.theodoropoulos   1
19:01, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-irfanview-05.jpg (αρχείο) 70 KB Th.theodoropoulos   1
19:01, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-irfanview-06.jpg (αρχείο) 42 KB Th.theodoropoulos   1
19:01, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-irfanview-07.jpg (αρχείο) 23 KB Th.theodoropoulos   1
19:02, 27 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-irfanview-08.jpg (αρχείο) 40 KB Th.theodoropoulos   1
18:52, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-01.jpg (αρχείο) 56 KB Th.theodoropoulos   1
18:53, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-02.jpg (αρχείο) 50 KB Th.theodoropoulos   1
18:53, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-03.jpg (αρχείο) 60 KB Th.theodoropoulos   1
18:53, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-04.jpg (αρχείο) 59 KB Th.theodoropoulos   1
18:53, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-05.jpg (αρχείο) 46 KB Th.theodoropoulos   1
18:54, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-06.jpg (αρχείο) 38 KB Th.theodoropoulos   1
18:54, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-07.jpg (αρχείο) 56 KB Th.theodoropoulos   1
18:54, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-08.jpg (αρχείο) 54 KB Th.theodoropoulos   1
18:54, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-09.jpg (αρχείο) 40 KB Th.theodoropoulos   1
18:55, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-10.jpg (αρχείο) 50 KB Th.theodoropoulos   1
18:55, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-libreoffice-11.jpg (αρχείο) 40 KB Th.theodoropoulos   1
17:16, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-msoffice-01.jpg (αρχείο) 46 KB Th.theodoropoulos   1
17:16, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-msoffice-02.jpg (αρχείο) 25 KB Th.theodoropoulos   1
17:16, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Win7-msoffice-03.jpg (αρχείο) 19 KB Th.theodoropoulos   1
23:33, 25 Ιανουαρίου 2014 Windows.png (αρχείο) 15 KB Nikoltsios   1
15:17, 19 Δεκεμβρίου 2020 World-wide-LTSP.png (αρχείο) 687 KB Siahos   1
Πρώτη σελίδαΠροηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδαΤελευταία σελίδα