Κατάλογος εικόνων

Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα επιφορτωμένα αρχεία.

Κατάλογος εικόνων
 
Πρώτη σελίδαΠροηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδαΤελευταία σελίδα
Ημερομηνία Όνομα Μικρογραφία Μέγεθος Χρήστης Περιγραφή Εκδόσεις
23:46, 13 Νοεμβρίου 2013 12.04.12 sch-scripts static assignment.png (αρχείο) 0 bytes Nikoltsios   1
11:57, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install check.png (αρχείο) 71 KB Nikoltsios   1
11:59, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install finish.png (αρχείο) 33 KB Nikoltsios   1
12:11, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install keep linux choose size.png (αρχείο) 73 KB Nikoltsios   1
12:08, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install keep linux install type.png (αρχείο) 97 KB Nikoltsios   1
12:32, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install keep windows choice.png (αρχείο) 22 KB Nikoltsios   1
12:36, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install keep windows choose size.png (αρχείο) 77 KB Nikoltsios   1
12:34, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install keep windows install type.png (αρχείο) 82 KB Nikoltsios   1
11:58, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install keyboard.png (αρχείο) 55 KB Nikoltsios   1
12:06, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install nootheros choice.png (αρχείο) 12 KB Nikoltsios   1
12:06, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install nootheros choose size.png (αρχείο) 59 KB Nikoltsios   1
12:05, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install nootheros install type.png (αρχείο) 49 KB Nikoltsios   2
12:08, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install replace linux choice.png (αρχείο) 18 KB Nikoltsios   1
12:11, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install replace linux choose size.png (αρχείο) 69 KB Nikoltsios   1
12:32, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install replace windows choice.png (αρχείο) 21 KB Nikoltsios   1
12:36, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install replace windows choose size.png (αρχείο) 69 KB Nikoltsios   1
11:57, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install start.png (αρχείο) 45 KB Nikoltsios   1
11:58, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install timezone.png (αρχείο) 163 KB Nikoltsios   1
11:57, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install try enviroment.png (αρχείο) 348 KB Nikoltsios   1
12:09, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubuntu install upgrade linux choice.png (αρχείο) 21 KB Nikoltsios   1
12:08, 1 Νοεμβρίου 2013 12.04.3 ubutnu install keep linux choice.png (αρχείο) 21 KB Nikoltsios   1
13:07, 25 Φεβρουαρίου 2014 12.04.6 sch-scripts create group.png (αρχείο) 38 KB Nikoltsios   1
13:11, 25 Φεβρουαρίου 2014 12.04.6 sch-scripts edit group.png (αρχείο) 39 KB Nikoltsios   1
11:34, 19 Μαρτίου 2014 12.04.6 sch-scripts edit user group.png (αρχείο) 49 KB Nikoltsios   1
11:05, 19 Μαρτίου 2014 12.04.6 sch-scripts edit user info.png (αρχείο) 59 KB Nikoltsios   1
11:34, 19 Μαρτίου 2014 12.04.6 sch-scripts edit user password settings.png (αρχείο) 43 KB Nikoltsios   1
22:59, 28 Οκτωβρίου 2021 15-Server-2019-disable-enhanced-security-d.jpg (αρχείο) 108 KB Siahos   1
19:05, 28 Οκτωβρίου 2021 15-Server-2019-disable-enhanced-security.PNG (αρχείο) 24 KB Siahos   1
19:36, 28 Οκτωβρίου 2021 16-Server-2019-install-updates.PNG (αρχείο) 62 KB Siahos   1
21:49, 9 Νοεμβρίου 2021 17-Enable-File-and-Print-Sharing-2.PNG (αρχείο) 27 KB Siahos   1
21:46, 9 Νοεμβρίου 2021 17-Enable-File-and-Print-Sharing.PNG (αρχείο) 47 KB Siahos   1
14:57, 19 Μαΐου 2014 2.0.1 italc add class 1.png (αρχείο) 72 KB Nikoltsios   1
14:57, 19 Μαΐου 2014 2.0.1 italc add class 2.png (αρχείο) 78 KB Nikoltsios   1
14:57, 19 Μαΐου 2014 2.0.1 italc add class 3.png (αρχείο) 5 KB Nikoltsios   1
14:57, 19 Μαΐου 2014 2.0.1 italc add computer 1.png (αρχείο) 92 KB Nikoltsios   1
14:57, 19 Μαΐου 2014 2.0.1 italc add computer 2.png (αρχείο) 37 KB Nikoltsios   1
14:57, 19 Μαΐου 2014 2.0.1 italc overview.png (αρχείο) 146 KB Nikoltsios   1
14:57, 19 Μαΐου 2014 2.0.1 italc startup.png (αρχείο) 21 KB Nikoltsios   1
12:50, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 1.png (αρχείο) 21 KB Nikoltsios   1
12:52, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 10.png (αρχείο) 30 KB Nikoltsios   1
12:52, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 11.png (αρχείο) 21 KB Nikoltsios   1
12:52, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 12.png (αρχείο) 28 KB Nikoltsios   1
12:50, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 2.png (αρχείο) 64 KB Nikoltsios   1
12:50, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 3.png (αρχείο) 25 KB Nikoltsios   1
12:51, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 4.png (αρχείο) 5 KB Nikoltsios   1
12:51, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 5.png (αρχείο) 26 KB Nikoltsios   1
12:51, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 6.png (αρχείο) 24 KB Nikoltsios   1
12:51, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 7.png (αρχείο) 4 KB Nikoltsios   1
12:52, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 8 1.png (αρχείο) 61 KB Nikoltsios   1
12:52, 26 Φεβρουαρίου 2014 2008 r2 windows enable rd cals 8 2.png (αρχείο) 61 KB Nikoltsios   1
Πρώτη σελίδαΠροηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδαΤελευταία σελίδα