Σελίδες χωρίς διαγλωσσικούς συνδέσμους

Οι ακόλουθες σελίδες δεν συνδέουν σε εκδόσεις σε άλλες γλώσσες.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 250.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Cube
 2. Helpdesk
 3. Helpdesk/FAQ
 4. Helpdesk/Τελικοί Χρήστες
 5. Helpdesk/Τελικοί Χρήστες/Διεκπεραίωση Αιτήματος
 6. Helpdesk/Τελικοί Χρήστες/Επανάνοιγμα Αιτήματος
 7. Helpdesk/Τελικοί Χρήστες/Καταγραφή Αιτήματος
 8. Helpdesk/Τελικοί Χρήστες/Προβολή Ενεργειών Αιτήματος
 9. Helpdesk/Τελικοί Χρήστες/Προσθήκη Ενέργειας Αιτήματος
 10. Helpdesk/Τελικοί Χρήστες/Συνοπτική Προβολή των Αιτημάτων
 11. Helpdesk/Τεχνικοί
 12. Helpdesk/Τεχνικοί/Αλλαγή περιγραφής δελτίου
 13. Helpdesk/Τεχνικοί/Αναζήτηση
 14. Helpdesk/Τεχνικοί/Εισαγωγή Προεπιλεγμένου Κειμένου
 15. Helpdesk/Τεχνικοί/Εξαγωγή Στατιστικών
 16. Helpdesk/Τεχνικοί/Επεξεργασία Ενέργειας
 17. Helpdesk/Τεχνικοί/Επεξεργασία δελτίου
 18. Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας
 19. Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας/Ανοιχτά και κλειστά δελτία
 20. Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας/Γενικές πληροφορίες της μονάδας
 21. Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας/Εμφάνιση Υπομενού
 22. Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας/Εμφάνιση δελτίων μονάδας
 23. Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας/Υποβολή ενέργειας
 24. Helpdesk/Τεχνικοί/Καταγραφή Εργασίας/Φόρμα καταγραφής νέου δελτίου
 25. Helpdesk/Τεχνικοί/Οι Αναθέσεις μου
 26. Helpdesk/Τεχνικοί/Προβολή δελτίου
 27. Helpdesk/Τεχνικοί/Στοιχεία Τεχνικών
 28. Helpdesk/Τεχνικοί/Σύνθετη Αναζήτηση
 29. Helpdesk/Τεχνικοί/Τα Δελτία μου
 30. Helpdesk/Τεχνικοί/Υποβολή Δελτίου με τα ίδια στοιχεία
 31. Helpdesk/Τεχνικοί/Υποβολή Υποδελτίου
 32. IRC
 33. Linux
 34. Linux/Alice3
 35. Linux/App Inventor 2
 36. Linux/Arduino
 37. Linux/GameMaker
 38. Linux/Gparted
 39. Linux/LAMP server
 40. Linux/LAMP server/phpMyAdmin
 41. Linux/LTSP
 42. Linux/LTSP/FAQ
 43. Linux/LTSP/VM
 44. Linux/LTSP/sch-scripts/Εγκατάσταση
 45. Linux/LTSP/sch-scripts/Εντολές LTSP
 46. Linux/LTSP/sch-scripts/Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου
 47. Linux/LTSP/sch-scripts/Χρήστες/Δημιουργία χρηστών
 48. Linux/LTSP/Απαιτήσεις
 49. Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική
 50. Linux/LTSP/Βιωματικά εργαστήρια
 51. Linux/LTSP/Για την pdf έκδοση
 52. Linux/LTSP/Δοκιμή Ubuntu
 53. Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu
 54. Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu/Δίσκος Linux
 55. Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu/Δίσκος Ms-Windows
 56. Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu/Δίσκος Κενός
 57. Linux/LTSP/Εγκατάσταση λογισμικού
 58. Linux/LTSP/Εκκίνηση από το δίκτυο
 59. Linux/LTSP/Εκκίνηση από το δίκτυο/Win32-loader
 60. Linux/LTSP/Μειονεκτήματα
 61. Linux/LTSP/Περιφερειακές συσκευές
 62. Linux/LTSP/Πλεονεκτήματα
 63. Linux/LTSP/Προχωρημένα
 64. Linux/LTSP/Προχωρημένα/Αυτόματη σύνδεση
 65. Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές
 66. Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια
 67. Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές
 68. Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά hostnames
 69. Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης
 70. Linux/Oracle Java
 71. Linux/SiteMap
 72. Linux/Ubuntu
 73. Linux/epoptes
 74. Linux/epoptes/Βοήθεια
 75. Linux/epoptes/Δημιουργία τάξης
 76. Linux/epoptes/Διαδραστική εκπαίδευση
 77. Linux/epoptes/Διαχείριση υπολογιστών
 78. Linux/epoptes/Είσοδος χρηστών
 79. Linux/epoptes/Εγκατάσταση
 80. Linux/epoptes/Εκκίνηση εφαρμογής
 81. Linux/epoptes/Ετικέτες
 82. Linux/liveusb
 83. Linux/mate-system-monitor
 84. Linux/sch-scripts
 85. Linux/sch-scripts/Αρχεία ρυθμίσεων
 86. Linux/sch-scripts/Βοήθεια
 87. Linux/sch-scripts/Δημοσίευση εικονικού δίσκου
 88. Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων
 89. Linux/sch-scripts/Εγκατάσταση
 90. Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής
 91. Linux/sch-scripts/Εντολές LTSP
 92. Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι κατάλογοι
 93. Linux/sch-scripts/Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου
 94. Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ
 95. Linux/sch-scripts/Τμήματα
 96. Linux/sch-scripts/Χρήστες
 97. Linux/sch-scripts/Χρήστες/Δημιουργία χρηστών
 98. Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών
 99. Linux/sch-scripts/Χρήστες/Εκτέλεση εντολών
 100. Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών
 101. Linux/Αποθετήρια
 102. Linux/Εγκατάσταση Ubuntu
 103. Linux/Εγκατάσταση λογισμικού
 104. Linux/Λογισμικό
 105. Linux/Πακετοποίηση
 106. Linux/Προχωρημένα
 107. Linux/Προχωρημένα/LTSEnablementStack
 108. Linux/Προχωρημένα/Squid
 109. Linux/Προχωρημένα/Squid/Εγκατάσταση
 110. Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD
 111. Linux/Προχωρημένα/Squid/Εξυπηρετητής
 112. Linux/Προχωρημένα/Squid/Παραμετροποίηση
 113. Linux/Προχωρημένα/Squid/Παραμετροποίηση Φυλλομετρητών
 114. Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα
 115. Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα/Χειροκίνητα
 116. Linux/Προχωρημένα/Squid/Ρύθμιση LTSP clients
 117. Linux/Προχωρημένα/VirtualBox
 118. Linux/Προχωρημένα/Windows
 119. Linux/Προχωρημένα/Έλεγχος συμβατότητας
 120. Linux/Προχωρημένα/Αναβάθμιση
 121. Linux/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση
 122. Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές εργασίες
 123. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά
 124. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/UPS
 125. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Διαδραστικοί
 126. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Εκτυπωτές
 127. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Κάμερες
 128. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Σαρωτές
 129. Matrix
 130. SiteMap
 131. Ubuntu/Παράρτημα
 132. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2019-08-14 Εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows 2016 Server & Windows 10
 133. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2019-08 Εγκατάσταση ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2012 Server & Windows 8
 134. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2019-08 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια: Ubuntu 18.04 LTSP
 135. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2020:Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια:
 136. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Helpdesk
 137. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Remote Desktop Session Host (RD Session Host) server 16/12/2015
 138. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Ubuntu 12.04
 139. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Windows Server 2012
 140. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/epoptes 22 12 2015
 141. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows 2016 Server & Windows 10
 142. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Εγκατάσταση ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2012 Server & Windows 8
 143. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια:
 144. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδήγος εγκατάστασης Windows 14/3/2013
 145. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδήγος εγκατάστασης Windows 18/3/2013
 146. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδήγος εγκατάστασης Windows 20/11/2015
 147. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Ubuntu LTSP
 148. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης@2012-10-10
 149. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης@2012-10-11
 150. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης@2013-02-27
 151. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης Windows 1012 16/12/2015
 152. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης Windows 21/5/2014
 153. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης Windows 24/11/2015
 154. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός εγκατάστασης@2014-01-09
 155. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός εγκατάστασης@2015-11-20
 156. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός εγκατάστασης Windows 19/3/2014
 157. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Γενική αποποίηση
 158. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Πνευματικά Δικαιώματα
 159. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
 160. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Σχετικά
 161. WSUS/Προχωρημένα/WSUS
 162. Windows
 163. Windows/10
 164. Windows/10/Squid
 165. Windows/10/Δημιουργία χρηστών
 166. Windows/10/Εγκατάσταση
 167. Windows/10/Εγκατάσταση λογισμικού
 168. Windows/10/Εφαρμογές
 169. Windows/10/Εφαρμογές/7-zip
 170. Windows/10/Εφαρμογές/Adobe Reader
 171. Windows/10/Εφαρμογές/Audacity
 172. Windows/10/Εφαρμογές/Blender
 173. Windows/10/Εφαρμογές/Flash Player
 174. Windows/10/Εφαρμογές/Gimp
 175. Windows/10/Εφαρμογές/Google Chrome
 176. Windows/10/Εφαρμογές/InfraRecorder
 177. Windows/10/Εφαρμογές/IrfanView
 178. Windows/10/Εφαρμογές/Java
 179. Windows/10/Εφαρμογές/LibreOffice
 180. Windows/10/Εφαρμογές/MS Office
 181. Windows/10/Εφαρμογές/Mozila Firefox
 182. Windows/10/Εφαρμογές/Pale Μoon
 183. Windows/10/Εφαρμογές/Snappy Driver Installer
 184. Windows/10/Εφαρμογές/Squid
 185. Windows/10/Εφαρμογές/VLC Player
 186. Windows/10/Εφαρμογές/Veyon
 187. Windows/10/Εφαρμογές/VirtualBox
 188. Windows/10/Εφαρμογές/Απομακρυσμένη πρόσβαση
 189. Windows/10/Εφαρμογές/Διαμοιρασμός αναβαθμίσεων
 190. Windows/10/Περιφερειακές συσκευές
 191. Windows/10/Περιφερειακές συσκευές/UPS
 192. Windows/10/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί
 193. Windows/10/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές
 194. Windows/10/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες
 195. Windows/10/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές
 196. Windows/10/Προχωρημένα
 197. Windows/2008
 198. Windows/2008/RDSHServer Client
 199. Windows/2008/RDSHServer Client/Έλεγχος συμβατότητας
 200. Windows/2008/RDSHServer Client/Απαιτήσεις
 201. Windows/2008/RDSHServer Client/Αρχιτεκτονική
 202. Windows/2008/RDSHServer Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
 203. Windows/2008/RDSHServer Client/Δημιουργία χρηστών
 204. Windows/2008/RDSHServer Client/Εγκατάσταση εξυπηρετητή
 205. Windows/2008/RDSHServer Client/Εγκατάσταση λογισμικού
 206. Windows/2008/RDSHServer Client/Εφαρμογές/iTALC
 207. Windows/2008/RDSHServer Client/Μειονεκτήματα
 208. Windows/2008/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές
 209. Windows/2008/RDSHServer Client/Πλεονεκτήματα
 210. Windows/2008/RDSHServer Client/Προχωρημένα
 211. Windows/2008/RDSHServer Client/Προχωρημένα/MSE
 212. Windows/2008/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Squid
 213. Windows/2008/RDSHServer Client/Προχωρημένα/VirtualBox
 214. Windows/2008/RDSHServer Client/Προχωρημένα/WSUS
 215. Windows/2008/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση
 216. Windows/2008/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή
 217. Windows/2008/RDSHServer Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας
 218. Windows/2008/Server Client
 219. Windows/2008/Server Client/iTALC
 220. Windows/2008/Server Client/Έλεγχος συμβατότητας
 221. Windows/2008/Server Client/Απαιτήσεις
 222. Windows/2008/Server Client/Αρχιτεκτονική
 223. Windows/2008/Server Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
 224. Windows/2008/Server Client/Δημιουργία χρηστών
 225. Windows/2008/Server Client/Διαμόρφωση
 226. Windows/2008/Server Client/Εγκατάσταση εξυπηρετητή
 227. Windows/2008/Server Client/Εγκατάσταση λογισμικού
 228. Windows/2008/Server Client/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας
 229. Windows/2008/Server Client/Εφαρμογές
 230. Windows/2008/Server Client/Εφαρμογές/7-zip
 231. Windows/2008/Server Client/Εφαρμογές/iTALC
 232. Windows/2008/Server Client/Περιφερειακές συσκευές
 233. Windows/2008/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/UPS
 234. Windows/2008/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί
 235. Windows/2008/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές
 236. Windows/2008/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες
 237. Windows/2008/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές
 238. Windows/2008/Server Client/Πλεονεκτήματα
 239. Windows/2008/Server Client/Προχωρημένα
 240. Windows/2008/Server Client/Προχωρημένα/MSE
 241. Windows/2008/Server Client/Προχωρημένα/Squid
 242. Windows/2008/Server Client/Προχωρημένα/VirtualBox
 243. Windows/2008/Server Client/Προχωρημένα/WSUS
 244. Windows/2008/Server Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση
 245. Windows/2008/Server Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή
 246. Windows/2008/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας
 247. Windows/2008/Server Client/Χρήση
 248. Windows/2008/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
 249. Windows/2008/Δημιουργία χρηστών
 250. Windows/2008/Εγκατάσταση εξυπηρετητή

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).