Σελίδες χωρίς διαγλωσσικούς συνδέσμους

Οι ακόλουθες σελίδες δεν συνδέουν σε εκδόσεις σε άλλες γλώσσες.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 101 μέχρι το Νο 150.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Linux/Αποθετήρια
 2. Linux/Εγκατάσταση Ubuntu
 3. Linux/Εγκατάσταση λογισμικού
 4. Linux/Λογισμικό
 5. Linux/Πακετοποίηση
 6. Linux/Προχωρημένα
 7. Linux/Προχωρημένα/LTSEnablementStack
 8. Linux/Προχωρημένα/Squid
 9. Linux/Προχωρημένα/Squid/Εγκατάσταση
 10. Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD
 11. Linux/Προχωρημένα/Squid/Εξυπηρετητής
 12. Linux/Προχωρημένα/Squid/Παραμετροποίηση
 13. Linux/Προχωρημένα/Squid/Παραμετροποίηση Φυλλομετρητών
 14. Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα
 15. Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα/Χειροκίνητα
 16. Linux/Προχωρημένα/Squid/Ρύθμιση LTSP clients
 17. Linux/Προχωρημένα/VirtualBox
 18. Linux/Προχωρημένα/Windows
 19. Linux/Προχωρημένα/Έλεγχος συμβατότητας
 20. Linux/Προχωρημένα/Αναβάθμιση
 21. Linux/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση
 22. Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές εργασίες
 23. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά
 24. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/UPS
 25. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Διαδραστικοί
 26. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Εκτυπωτές
 27. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Κάμερες
 28. Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Σαρωτές
 29. Matrix
 30. SiteMap
 31. Ubuntu/Παράρτημα
 32. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2019-08-14 Εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows 2016 Server & Windows 10
 33. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2019-08 Εγκατάσταση ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2012 Server & Windows 8
 34. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2019-08 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια: Ubuntu 18.04 LTSP
 35. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/2020:Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια:
 36. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Helpdesk
 37. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Remote Desktop Session Host (RD Session Host) server 16/12/2015
 38. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Ubuntu 12.04
 39. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Windows Server 2012
 40. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/epoptes 22 12 2015
 41. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows 2016 Server & Windows 10
 42. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Εγκατάσταση ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2012 Server & Windows 8
 43. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια:
 44. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδήγος εγκατάστασης Windows 14/3/2013
 45. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδήγος εγκατάστασης Windows 18/3/2013
 46. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδήγος εγκατάστασης Windows 20/11/2015
 47. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Ubuntu LTSP
 48. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης@2012-10-10
 49. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης@2012-10-11
 50. WIKI Τεχνικής Στήριξης:Βιβλία/Οδηγός Εγκατάστασης@2013-02-27

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).