Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πρότυπο:Για την pdf έκδοση"

(Νέα σελίδα με 'Ο οδηγός αυτός σε μορφή pdf δημιουργήθηκε με το εργαλείο [http://mwlib.readthedocs.org mwlib] της εταιρίας [http:...')
 
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Ο οδηγός αυτός σε μορφή pdf δημιουργήθηκε με το εργαλείο [http://mwlib.readthedocs.org mwlib] της εταιρίας [http://pediapress.com PediaPress GmbH] που διατίθεται σαν Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και τροποποιήθηκε κατάλληλα από την ομάδα [http://ts.sch.gr Τεχνικής Στήριξης] της [http://www.cti.gr/information-society-divisions/educational-technology-division Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας] του [http://www.cti.gr ΙΤΥΕ-Διόφαντος].
 
Ο οδηγός αυτός σε μορφή pdf δημιουργήθηκε με το εργαλείο [http://mwlib.readthedocs.org mwlib] της εταιρίας [http://pediapress.com PediaPress GmbH] που διατίθεται σαν Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και τροποποιήθηκε κατάλληλα από την ομάδα [http://ts.sch.gr Τεχνικής Στήριξης] της [http://www.cti.gr/information-society-divisions/educational-technology-division Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας] του [http://www.cti.gr ΙΤΥΕ-Διόφαντος].
 
Η pdf έκδοση του οδηγού θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά έτος ή νωρίτερα εφόσον έχει τροποποιηθεί σημαντικά το περιεχόμενο του wiki).
 
Η pdf έκδοση του οδηγού θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά έτος ή νωρίτερα εφόσον έχει τροποποιηθεί σημαντικά το περιεχόμενο του wiki).
<br><br>Το υλικό του οδηγού έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου "Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" που χρηματοδοτείται από το [http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx ΕΣΠΑ 2007-2013].
+
<br><br>Το υλικό του οδηγού έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου "Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2020" που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε.

Τελευταία αναθεώρηση της 00:41, 20 Δεκεμβρίου 2020

Ο οδηγός αυτός σε μορφή pdf δημιουργήθηκε με το εργαλείο mwlib της εταιρίας PediaPress GmbH που διατίθεται σαν Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και τροποποιήθηκε κατάλληλα από την ομάδα Τεχνικής Στήριξης της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΤΥΕ-Διόφαντος. Η pdf έκδοση του οδηγού θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά έτος ή νωρίτερα εφόσον έχει τροποποιηθεί σημαντικά το περιεχόμενο του wiki).

Το υλικό του οδηγού έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου "Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2020" που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε.