Πρότυπο:Application-linux

Application-ubuntu-other.png {{{2}}}


Στην εκτύπωση το font-size: .9em πρέπει να φύγει γιατί εμφανίζονται πιο μικρά στα pdf