Πρότυπο:Terminal

Terminal.png {{{1}}}

<syntaxhighlight lang="bash">{{{1}}}</syntaxhighlight>