Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υπηρεσίες ΣΕΠΕΗΥ/Virtualization"

Γραμμή 12: Γραμμή 12:
  
 
*Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2008 δείτε στο [[/VirtualBox/2008]]
 
*Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2008 δείτε στο [[/VirtualBox/2008]]
*Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2012 δείτε στο [[Εφαρμογές/Squid/Windows/2012]]
+
*Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2012 δείτε στο [[/VirtualBox/2012]]

Αναθεώρηση της 15:02, 14 Δεκεμβρίου 2015

Το περιβάλλον εικονικοποίησης (Virtualization)

Η εικονικοποίηση επιτρέπει την εγκατάσταση & την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο ίδιο φυσικό υλικό. Επομένως ο σταθμός εργασίας που έχει ενεργοποιηθεί η εικονικοποίηση "τρέχει" ταυτόχρονα περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης είναι:

  • Υποστήριξη πολλών λειτουργικών συστημάτων σε ένα φυσικό Η/Υ
  • Μείωση του κόστους κτήσης και διαχείρισης
  • Καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των επεξεργαστών
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Γενικά προτείνεται στα ΣΕΠΕΗΥ |η χρήση του VirtualBox ως περιβάλλον εικονικοποίησης καθώς το βασικό πακέτο δίνεται με άδεια ΕΛ/ΛΑΚ GNU GPL v2.0.

  • Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2008 δείτε στο /VirtualBox/2008
  • Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2012 δείτε στο /VirtualBox/2012