Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υπηρεσίες ΣΕΠΕΗΥ/Virtualization"

(Το περιβάλλον εικονικοποίησης (Virtualization))
(Το περιβάλλον εικονικοποίησης (Virtualization))
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 
* Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 
* Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  
Γενικά προτείνεται στα ΣΕΠΕΗΥ η χρήση του {{Application|VirtualBox}} ως περιβάλλον εικονικοποίησης καθώς το βασικό πακέτο δίνεται με άδεια ΕΛ/ΛΑΚ GNU GPL v2.0.
+
Γενικά προτείνεται στα ΣΕΠΕΗΥ η χρήση του {{Application|[[Εφαρμογές/VirtualBox|VirtualBox]]}} ως περιβάλλον εικονικοποίησης καθώς το βασικό πακέτο δίνεται με άδεια ΕΛ/ΛΑΚ GNU GPL v2.0.
  
 
*Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2008 δείτε στο [[/VirtualBox/2008]]
 
*Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2008 δείτε στο [[/VirtualBox/2008]]
 
*Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2012 δείτε στο [[/VirtualBox/2012]]
 
*Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2012 δείτε στο [[/VirtualBox/2012]]

Αναθεώρηση της 17:07, 30 Ιανουαρίου 2019

Το περιβάλλον εικονικοποίησης (Virtualization)

Η εικονικοποίηση επιτρέπει την εγκατάσταση & την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο ίδιο φυσικό υλικό. Επομένως ο σταθμός εργασίας που έχει ενεργοποιηθεί η εικονικοποίηση "τρέχει" ταυτόχρονα περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης είναι:

  • Υποστήριξη πολλών λειτουργικών συστημάτων σε ένα φυσικό Η/Υ
  • Μείωση του κόστους κτήσης και διαχείρισης
  • Καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των επεξεργαστών
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Γενικά προτείνεται στα ΣΕΠΕΗΥ η χρήση του VirtualBox ως περιβάλλον εικονικοποίησης καθώς το βασικό πακέτο δίνεται με άδεια ΕΛ/ΛΑΚ GNU GPL v2.0.

  • Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2008 δείτε στο /VirtualBox/2008
  • Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows Server 2012 δείτε στο /VirtualBox/2012