Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υπηρεσίες ΣΕΠΕΗΥ/Virtualization"

(Το περιβάλλον εικονικοποίησης (Virtualization))
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
* Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 
* Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  
Γενικά προτείνεται στα ΣΕΠΕΗΥ [[Εφαρμογές/VirtualBox|η χρήση του VirtualBox ως περιβάλλον εικονικοποίησης]] καθώς το βασικό πακέτο δίνεται με άδεια ΕΛ/ΛΑΚ GNU GPL v2.0 και για αυτό το λόγο προτείνεται η χρήση στα ΣΕΠΕΗΥ.
+
Γενικά προτείνεται στα ΣΕΠΕΗΥ [[Εφαρμογές/VirtualBox|η χρήση του VirtualBox ως περιβάλλον εικονικοποίησης]] καθώς το βασικό πακέτο δίνεται με άδεια ΕΛ/ΛΑΚ GNU GPL v2.0.

Αναθεώρηση της 14:32, 19 Νοεμβρίου 2012

Το περιβάλλον εικονικοποίησης (Virtualization)

Η εικονικοποίηση επιτρέπει την εγκατάσταση & την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο ίδιο φυσικό υλικό. Είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση για διάφορες εκδόσεις MS-Windows και σε πολλές διανομές Linux.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης είναι:

  • Υποστήριξη πολλών λειτουργικών συστημάτων σε ένα φυσικό Η/Υ
  • Μείωση του κόστους κτήσης και διαχείρισης
  • Καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των επεξεργαστών
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Γενικά προτείνεται στα ΣΕΠΕΗΥ η χρήση του VirtualBox ως περιβάλλον εικονικοποίησης καθώς το βασικό πακέτο δίνεται με άδεια ΕΛ/ΛΑΚ GNU GPL v2.0.