Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Αποθετήρια"

(Αποθετήριο Ανοιχτού Λογισμικού)
μ
 
(18 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
==Γενικά==
+
Τα κύρια αποθετήρια λογισμικού της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ είναι δύο:
Υπάρχουν δύο αποθετήρια της Τεχνικής Στήριξης:
+
* [[Linux/Αποθετήρια#Αποθετήριο ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ|Το αποθετήριο ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ]]
* Το αποθετήριο ανοιχτού λογισμικού
+
* [[Linux/Αποθετήρια#Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού|Το αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού]]
* Το αποθετήριο πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού
 
  
===Αποθετήριο Ανοιχτού Λογισμικού===
+
Αυτά προστίθενται αυτόματα στις πηγές σας εάν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή {{Sch-scripts}}, δηλαδή σε LTSP servers. Εάν θέλετε να τα προσθέσετε σε άλλους υπολογιστές με Ubuntu ή Debian, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, πατήστε {{keypress|Alt}}+{{keypress|F2}} για να εμφανιστεί ο διάλογος εκτέλεσης εντολής, και δώστε:
Το αποθετήριο αυτό αποτελεί έναν κεντρικό χώρο διανομής λογισμικού στα σχολικά εργαστήρια, παρέχοντας:
 
* Πακέτα εφαρμογών που δεν υπάρχουν καθόλου στο Ubuntu, π.χ. sch-scripts, gPXE, neatx
 
* Εκδόσεις πακέτων που διορθώνουν σφάλματα, π.χ. https://bugs.launchpad.net/bugs/491940
 
* Backports ορισμένων πακέτων που χρειαζόμαστε, είτε από νεότερες εκδόσεις Ubuntu, είτε από το Debian, είτε upstream
 
  
Για να προσθέσετε το αποθετήριο στις πηγές σας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
+
{{Terminal|sh -c 'wget ts.sch.gr/repo/sch-scripts -O /tmp/i && sh /tmp/i sch_keyring'}}  
{{Notice|Το αποθετήριο εγκαθίσταται αυτόματα αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή {{Application|[[Linux/sch-scripts|sch-scripts]]}} (δηλαδή αγνοήστε τα επόμενα βήματα εάν πρόκειται για εγκατάσταση [[Linux/LTSP|εξυπηρετητή ΣΕΠΕΗΥ]]).<br>
 
Αν όμως πρόκειται για τοπική εγκατάσταση (πχ στον Η/Υ στο σπίτι σας), πατήστε {{keypress|Alt}}+{{keypress|F2}} για να εμφανιστεί ο διάλογος εκτέλεσης εντολής, και δώστε την παρακάτω εντολή:
 
<br><br>
 
{{Terminal|sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr && sudo apt-get update}}}}
 
<br>
 
  
===Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού===
+
Στη συνέχεια, [[Linux/Εγκατάσταση λογισμικού#Εγκατάσταση λογισμικού|μεταβείτε εδώ]] ώστε να εγκαταστήσετε όποια λογισμικά θέλετε από το κέντρο λογισμικού.
Η δράση της [{{Server}} Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ] έχει μετατρέψει αρκετά εκπαιδευτικά λογισμικά για την Α'Βάθμια και Β'Βάθμια εκπαίδευση ώστε να είναι διαθέσιμα σε περιβάλλον Linux μέσω του [{{Server}}/repository Αποθετηρίου Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού]. Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τα λογισμικά, θα πρέπει να προσθέσετε το σχετικό αποθετήριο στις πηγές σας.  
 
  
{{Notice|Το αποθετήριο εγκαθίσταται αυτόματα αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή {{Application|[[Linux/sch-scripts|sch-scripts]]}} (δηλαδή αγνοήστε τα επόμενα βήματα εάν πρόκειται για εγκατάσταση [[Linux/LTSP|εξυπηρετητή ΣΕΠΕΗΥ]]).<br>
+
Στις περισσότερες εκδόσεις Ubuntu μπορείτε να δείτε έναν διάλογο με τα αποθετήρια με την εντολή `software-properties-gtk`. Εάν ποτέ θελήσετε να απεγκαταστήσετε τα αποθετήρια, δώστε `sudo apt-get purge sch-archive-keyring`.
Αν όμως πρόκειται για τοπική εγκατάσταση (πχ στον Η/Υ στο σπίτι σας), πατήστε {{keypress|Alt}}+{{keypress|F2}} για να εμφανιστεί ο διάλογος εκτέλεσης εντολής, και δώστε την παρακάτω εντολή:
 
<br><br>{{Terminal|sh -c 'cd /tmp &amp;&amp; wget ts.sch.gr/repo/add-repo &amp;&amp; sh add-repo ts.sch.gr/repo'}}}}
 
  
 +
== Αποθετήριο ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ ==
 +
Μέσω του αποθετηρίου αυτού αποστέλλονται ενημερώσεις σε λογισμικά που χρησιμοποιούμε:
 +
* Ενημερωμένες εκδόσεις πακέτων που συντηρούμε για παράδειγμα epoptes και ltsp
 +
* Εκδόσεις που διορθώνουν σφάλματα σε πακέτα του Ubuntu για παράδειγμα [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/x11vnc/+bug/1686084 x11vnc], [https://sourceforge.net/p/p7zip/discussion/383044/thread/3d213124/#ce41/dc63 p7zip], [https://github.com/mate-desktop/marco/issues/548 marco]
 +
* Πακέτα που δεν υπάρχουν στο Ubuntu, για παράδειγμα sch-scripts, oracle-java8-installer
  
{{Hint|Μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένα από τα λογισμικά online (δηλαδή χωρίς να τα εγκαταστήσετε) από τη σελίδα {{Server}}/software.}}<br>
+
Για την ώρα το αποθετήριο αυτό αφορά μόνο το λειτουργικό Ubuntu, και έτσι η προαναφερθείσα εντολή δεν το εγκαθιστά σε λειτουργικό Debian.
  
Στη συνέχεια, [[Linux/LTSP/Εγκατάσταση λογισμικού#Εγκατάσταση λογισμικού|μεταβείτε εδώ]] ώστε να εγκαταστήσετε όποια λογισμικά θέλετε ανάλογα με τη βαθμίδα που σας ενδιαφέρει.
+
== Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού ==
 +
Το αποθετήριο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικά λογισμικά για την Α'Βάθμια και Β'Βάθμια εκπαίδευση που έχουν μετατραπεί ώστε να είναι διαθέσιμα σε περιβάλλον Linux. Είναι διαθέσιμα και για Ubuntu και για Debian.
 +
 
 +
{{Hint|Μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένα από τα λογισμικά online (δηλαδή χωρίς να τα εγκαταστήσετε) από τη σελίδα {{Server}}/software.}}

Τελευταία αναθεώρηση της 17:48, 3 Ιουλίου 2020

Τα κύρια αποθετήρια λογισμικού της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ είναι δύο:

Αυτά προστίθενται αυτόματα στις πηγές σας εάν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts), δηλαδή σε LTSP servers. Εάν θέλετε να τα προσθέσετε σε άλλους υπολογιστές με Ubuntu ή Debian, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, πατήστε Alt+F2 για να εμφανιστεί ο διάλογος εκτέλεσης εντολής, και δώστε:


Terminal.pngsh -c 'wget ts.sch.gr/repo/sch-scripts -O /tmp/i && sh /tmp/i sch_keyring'


Στη συνέχεια, μεταβείτε εδώ ώστε να εγκαταστήσετε όποια λογισμικά θέλετε από το κέντρο λογισμικού.

Στις περισσότερες εκδόσεις Ubuntu μπορείτε να δείτε έναν διάλογο με τα αποθετήρια με την εντολή `software-properties-gtk`. Εάν ποτέ θελήσετε να απεγκαταστήσετε τα αποθετήρια, δώστε `sudo apt-get purge sch-archive-keyring`.

Αποθετήριο ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ

Μέσω του αποθετηρίου αυτού αποστέλλονται ενημερώσεις σε λογισμικά που χρησιμοποιούμε:

  • Ενημερωμένες εκδόσεις πακέτων που συντηρούμε για παράδειγμα epoptes και ltsp
  • Εκδόσεις που διορθώνουν σφάλματα σε πακέτα του Ubuntu για παράδειγμα x11vnc, p7zip, marco
  • Πακέτα που δεν υπάρχουν στο Ubuntu, για παράδειγμα sch-scripts, oracle-java8-installer

Για την ώρα το αποθετήριο αυτό αφορά μόνο το λειτουργικό Ubuntu, και έτσι η προαναφερθείσα εντολή δεν το εγκαθιστά σε λειτουργικό Debian.

Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού

Το αποθετήριο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικά λογισμικά για την Α'Βάθμια και Β'Βάθμια εκπαίδευση που έχουν μετατραπεί ώστε να είναι διαθέσιμα σε περιβάλλον Linux. Είναι διαθέσιμα και για Ubuntu και για Debian.


Info-32.pngΜπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένα από τα λογισμικά online (δηλαδή χωρίς να τα εγκαταστήσετε) από τη σελίδα https://ts.sch.gr/software.