Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Εγκατάσταση λογισμικού"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
[[Αρχείο:Repository banner-2.jpg|350px|right|Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού]]
 
[[Αρχείο:Repository banner-2.jpg|350px|right|Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού]]
{{Hint|Η εγκατάσταση του εκπαιδευτικού λογισμικού πραγματοποιείται μέσω του [[Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική#Αποθετήρια λογισμικού|αποθετηρίου εκπαιδευτικού λογισμικού της Τεχνικής Στήριξης]] το οποίο έχει προστεθεί στις πηγές του εξυπηρετητή εφόσον η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί από το [[Linux/LiveCD|Live CD της Τεχνικής Στήριξης]].|medium}}
+
Η Τεχνική Στήριξη διαθέτει εκπαιδευτικά λογισμικά για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μέσα από δύο αποθετήρια που συντηρεί, τα οποία έχουν προστεθεί αυτόματα στις πηγές του εξυπηρετητή κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής {{Sch-scripts}}. Εάν όμως δεν κάνετε εγκατάσταση server αλλά απλού σταθμού εργασίας, και επομένως δεν έχετε εγκαταστήσει τα sch-scripts, τότε πριν προχωρήσετε παρακάτω, ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας [[Linux/Αποθετήρια|Αποθετήρια]].
  
Τα λογισμικά που διαθέτει το αποθετήριο για debian-based διανομές περιλαμβάνουν:
+
== Εγκατάσταση του Synaptic ==
* λογισμικά που διαθέτει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη σελίδα του για το Γυμνάσιο και το Δημοτικό (περιλαμβάνει λογισμικά που ήταν εγκατεστημένα στον μαθητικό υπολογιστή),
+
Το Ubuntu MATE έρχεται με προεγκατεστημένο ένα πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού που ονομάζεται {{Application-linux|Software Boutique|Application-ubuntu-software-center.png}}. Δυστυχώς δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες μας, και έτσι τα sch-scripts αυτόματα προσθέτουν το λογισμικό {{Application-linux|Διαχείριση πακέτων Synaptic|Application-ubuntu-software-center.png}}. Εάν όμως κάνετε εγκατάσταση σταθμού εργασίας και δεν έχετε εγκαταστήσει τα sch-scripts, τότε πατήστε {{keypress|Alt}}+{{keypress|Ctrl}}+{{keypress|T}} για να ανοίξει ένα τερματικό, και δώστε την εντολή:
* λογισμικά που χρησιμοποιούνται από το Β' Επίπεδο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών,
+
{{Terminal|sudo apt-get --yes install synaptic}}
* λογισμικά από το έργο Νηρηίδες,  
 
* λογισμικά που δίνονται με άδεια GPL (πχ λογισμικά της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ όπως το Αβάκιο και οι μικρόκοσμοί του) καθώς και  
 
* λογισμικά από άλλες δράσεις του Ι.Ε.Π.
 
  
{{Warning|Εάν δεν πραγματοποιήσατε την εγκατάσταση από το [[Linux/LiveCD|Live CD της Τεχνικής Στήριξης]] χρειάζεται να προσθέσετε το αποθετήριο χειροκίνητα στις πηγές του Ubuntu σας, ανοίγοντας το διάλογο εκτέλεσης εντολών (πληκτρολογήστε {{Keypress|ALT}} και κρατώντας το πατημένο πατήστε και {{Keypress|F2}}) και επικολλώντας τις εντολές: <br/>{{Terminal|sh -c 'cd /tmp && wget ts.sch.gr/repo/add-repo && sh add-repo ts.sch.gr/repo'}}}}
+
== Χρήση του Synaptic ==
 
+
[[File:Synaptic.png|350px|right]]
== Διαδικασία εγκατάστασης λογισμικού ==
+
Η εκτέλεση του Synaptic γίνεται από το μενού {{menu|Σύστημα|Διαχείριση συστήματος|Διαχείριση πακέτων Synaptic}}. Για να αναζητήσετε το λογισμικό που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιήστε το κουμπί {{Button|Αναζήτηση}} της γραμμής εργαλείων. Για παράδειγμα, αναζητώντας τη λέξη {{Keypress|dim-}}, παρουσιάζονται όλα τα πιστοποιημένα λογισμικά του Δημοτικού, και αντίστοιχα {{Keypress|gym-}} για του Γυμνασίου ή {{Keypress|lyk-}} για του Λυκείου.
[[File:Repository.png|350px|right]]
 
Για να προσθέσετε λογισμικό, ανοίξτε το {{Application-linux|Κέντρο λογισμικού Ubuntu|Application-ubuntu-software-center.png}} από το μενού {{menu|Eφαρμογές}}.
 
Αναζητήστε το όνομα του λογισμικού και στη συνέχεια επιλέξτε εγκατάσταση.
 
 
 
{{Notice|Περισσότερες πληροφορίες για το {{Application-linux|Κέντρο Λογισμικού Ubuntu|Application-ubuntu-software-center.png}} και τη χρήση του, μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς που δίνονται στο άρθρο [[Linux/Ubuntu|Ubuntu]].|medium}}
 
 
 
Ειδικά για τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά λογισμικά, από τη γραμμή εργαλείων πατήστε το κάτω βελάκι δεξιά από το κουμπί {{Button|Όλο το λογισμικό}}, και επιλέξτε {{Select|Τεχνική Στήριξη ΣΕΠΕΗΥ}}. Για λόγους ευκολίας τα [[Linux/Λογισμικό#Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Λογισμικό|πιστοποιημένα πακέτα λογισμικών]] έχουν τέτοιο όνομα ώστε να είναι εύκολη η αναζήτησης τους (η πιστοποίηση αναφέρει σε ποια βαθμίδα χρησιμοποιείται το κάθε λογισμικό).
 
 
 
Παραδείγματος χάρη, πληκτρολογώντας την λέξη {{Keypress|dim}}, στην περιοχή αναζήτησης, παρουσιάζονται όλα τα πιστοποιημένα λογισμικά του Δημοτικού, πληκτρολογώντας {{Keypress|gym}} παρουσιάζονται όλα τα λογισμικά του Γυμνασίου ενώ πληκτρολογώντας {{Keypress|lyk}} παρουσιάζονται όλα τα λογισμικά του Λυκείου.
 
  
 
Για διευκόλυνσή σας κατά την εγκατάσταση υπάρχουν τα ακόλουθα '''μετα-πακέτα''' που εγκαθιστούν αυτόματα ένα σύνολο εκπαιδευτικών λογισμικών αντί να εγκαθιστάτε ένα ένα τα λογισμικά:
 
Για διευκόλυνσή σας κατά την εγκατάσταση υπάρχουν τα ακόλουθα '''μετα-πακέτα''' που εγκαθιστούν αυτόματα ένα σύνολο εκπαιδευτικών λογισμικών αντί να εγκαθιστάτε ένα ένα τα λογισμικά:
Γραμμή 34: Γραμμή 22:
 
{{Hint|Τα μεταπακέτα "σπάνε" στο βασικό και στο -extra ώστε η εγκατάστασή τους να μην έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 4GB, για να μην καθυστερεί το "κατέβασμα".}}
 
{{Hint|Τα μεταπακέτα "σπάνε" στο βασικό και στο -extra ώστε η εγκατάστασή τους να μην έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 4GB, για να μην καθυστερεί το "κατέβασμα".}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
<!--nowiki><html>
 
  Δείτε το σχετικό βίντεο: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KSGsoxbIXfQ" class="ext-prettyphoto" title=""><img src="/mediawiki/images/a/ac/Play-ts.jpg" width="50px" title="Εγκατάσταση εκπαιδευτικού λογισμικού"/></a>
 
</html></nowiki-->
 
  
 
==Τι λογισμικό να επιλέξω για εγκατάσταση;==
 
==Τι λογισμικό να επιλέξω για εγκατάσταση;==

Αναθεώρηση της 09:54, 23 Μαΐου 2017

Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού

Η Τεχνική Στήριξη διαθέτει εκπαιδευτικά λογισμικά για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μέσα από δύο αποθετήρια που συντηρεί, τα οποία έχουν προστεθεί αυτόματα στις πηγές του εξυπηρετητή κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts). Εάν όμως δεν κάνετε εγκατάσταση server αλλά απλού σταθμού εργασίας, και επομένως δεν έχετε εγκαταστήσει τα sch-scripts, τότε πριν προχωρήσετε παρακάτω, ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας Αποθετήρια.

Εγκατάσταση του Synaptic

Το Ubuntu MATE έρχεται με προεγκατεστημένο ένα πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού που ονομάζεται Application-ubuntu-software-center.png Software Boutique. Δυστυχώς δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες μας, και έτσι τα sch-scripts αυτόματα προσθέτουν το λογισμικό Application-ubuntu-software-center.png Διαχείριση πακέτων Synaptic. Εάν όμως κάνετε εγκατάσταση σταθμού εργασίας και δεν έχετε εγκαταστήσει τα sch-scripts, τότε πατήστε Alt+Ctrl+T για να ανοίξει ένα τερματικό, και δώστε την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get --yes install synaptic


Χρήση του Synaptic

Synaptic.png

Η εκτέλεση του Synaptic γίνεται από το μενού  Σύστημα  Διαχείριση συστήματος  Διαχείριση πακέτων Synaptic . Για να αναζητήσετε το λογισμικό που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναζήτηση της γραμμής εργαλείων. Για παράδειγμα, αναζητώντας τη λέξη dim-, παρουσιάζονται όλα τα πιστοποιημένα λογισμικά του Δημοτικού, και αντίστοιχα gym- για του Γυμνασίου ή lyk- για του Λυκείου.

Για διευκόλυνσή σας κατά την εγκατάσταση υπάρχουν τα ακόλουθα μετα-πακέτα που εγκαθιστούν αυτόματα ένα σύνολο εκπαιδευτικών λογισμικών αντί να εγκαθιστάτε ένα ένα τα λογισμικά:

  • nipiagogeio περιέχει ένα βασικό σύνολο λογισμικών για το Νηπιαγωγείο
  • dimotiko περιέχει τα λογισμικά Δημοτικού που έχει διαθέσιμα το Π.Ι.
  • dimotiko-extra περιέχει επιπλέον λογισμικά που είναι διαθέσιμα για το Δημοτικό
  • gymnasio περιέχει τα λογισμικά Γυμνασίου που έχει διαθέσιμα το Π.Ι.
  • gymnasio-extra περιέχει επιπλέον λογισμικά που είναι διαθέσιμα για το Γυμνάσιο
  • lykeio περιέχει ένα βασικό σύνολο λογισμικών για το Λύκειο
  • lykeio-extra περιέχει επιπλέον λογισμικά που είναι διαθέσιμα για το Λύκειο
  • tee περιέχει ένα βασικό σύνολο λογισμικών για τα ΤΕΕ


Info-32.pngΤα μεταπακέτα "σπάνε" στο βασικό και στο -extra ώστε η εγκατάστασή τους να μην έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 4GB, για να μην καθυστερεί το "κατέβασμα".Τι λογισμικό να επιλέξω για εγκατάσταση;

Για τη διευκόλυνσή σας υπάρχει το ακόλουθο λογισμικό κατηγοριοποιημένο σε "πιστοποιημένο" και "προτεινόμενο" ανά βαθμίδα εκπαίδευσης προκειμένου να επιλέξετε τι θα εγκαταστήσετε.


Dialog-information.pngΜέρος των παραπάνω πιστοποιημένων λογισμικών είναι διαθέσιμα και σε μορφή online (χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση) στη σελίδα http://ts.sch.gr/software.