Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές εργασίες"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{Warning|Εάν έχετε εγκαταστήσει εξυπηρετητή ΣΕΠΕΗΥ τότε οι παρακάτω ενέργειες γίνονται αυτόματα με τα {{Application|sch-scripts}}, σύμφωνα με τις οδηγίες [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ]]}}
+
{{Warning|Εάν έχετε εγκαταστήσει [[Linux/LTSP|εξυπηρετητή ΣΕΠΕΗΥ]] τότε οι παρακάτω ενέργειες γίνονται αυτόματα με τα {{Application|sch-scripts}}, σύμφωνα με τις οδηγίες [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ]]}}
 
<br>
 
<br>
 
==Απομάκρυνση μη χρησιμοποιούμενων πακέτων==
 
==Απομάκρυνση μη χρησιμοποιούμενων πακέτων==

Αναθεώρηση της 11:21, 24 Σεπτεμβρίου 2012


Dialog-warning.pngΕάν έχετε εγκαταστήσει εξυπηρετητή ΣΕΠΕΗΥ τότε οι παρακάτω ενέργειες γίνονται αυτόματα με τα sch-scripts, σύμφωνα με τις οδηγίες Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥΑπομάκρυνση μη χρησιμοποιούμενων πακέτων

Κάποια από τα αρχικά εγκατεστημένα πακέτα αντικαθίστανται με νεότερες εκδόσεις. Διαγράψτε τα μη χρησιμοποιούμενα πακέτα με την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get autoclean


Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε και πακέτα που είχαν εγκατασταθεί ως εξαρτήσεις (dependencies) άλλων πακέτων που εν τω μεταξύ έχουν διαγραφεί ή αντικατασταθεί, χρησιμοποιήστε την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get autoremove


Αφαίρεση παλαιών πυρήνων

Για να διαγράψετε τους παλιούς πυρήνες (δεν χρησιμοποιούνται πλέον) και για να μειώσετε το μενού των επιλογών του grub κατά την εκκίνηση κάντε τα ακόλουθα βήματα:

  • Από την Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων αναζητήστε τη λέξη Πρότυπο:UserResponse
  • Επιλέξτε Κατάσταση Πακέτων Πρότυπο:UserResponse (για να δείτε μόνο τα εγκατεστημένα πακέτα)
  • Κάντε click σε κάθε πακέτο που δεν χρειάζεστε και κατόπιν δεξί click Πρότυπο:UserResponse
  • Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία για τα "linux-headers" (αφαιρώντας τις αντίστοιχες εκδόσεις) από τα πακέτα linux-headers-<version> και linux-headers-<version>-generic-pae
  • Επιλέξτε Πρότυπο:UserResponseInfo-32.pngΑφήστε τουλάχιστον μία προηγούμενη έκδοση πυρήνα για περιπτώσεις που διαπιστώσετε ότι η τρέχουσα έκδοση σας δημιουργεί προβλήματα