Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/UPS"

(Eπικοινωνία με το UPS)
(Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS)
 
(42 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
  
 
===Ρύθμιση οδηγού και θύρας επικοινωνίας===
 
===Ρύθμιση οδηγού και θύρας επικοινωνίας===
Στο αρχείο {{Keypress|/etc/nut/ups.conf}} θα πρέπει να προσθέσετε τον οδηγό (driver) και τη θύρα επικοινωνίας (port). <br>
+
*Στο αρχείο {{Keypress|/etc/nut/ups.conf}} θα πρέπει να προσθέσετε τον οδηγό (driver) και τη θύρα επικοινωνίας (port). <br>
 
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/ups.conf}}
 
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/ups.conf}}
Ο οδηγός προκύπτει από τη στήλη driver στο [http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html hardware compatibility list του Nut].<br>
+
{{Hint|Ο οδηγός προκύπτει από τη στήλη driver στο [http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html hardware compatibility list του Nut].}}
 
Ακολουθούν παραδείγματα προσθήκης των παραπάνω στοιχείων για USB και Σειραϊκό UPS.
 
Ακολουθούν παραδείγματα προσθήκης των παραπάνω στοιχείων για USB και Σειραϊκό UPS.
  
Γραμμή 23: Γραμμή 23:
 
<nowiki>port = auto</nowiki>
 
<nowiki>port = auto</nowiki>
 
         <nowiki>desc = "APC Back-UPS USB"</nowiki>}}
 
         <nowiki>desc = "APC Back-UPS USB"</nowiki>}}
 +
{{Hint|Μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η παρακάτω εντολή για την ανίχνευση του μοντέλου του UPS:
 +
{{Terminal|lsusb}}
 +
Αν και κάποιες φορές απλά αναφέρει το UPS ως {{Keypress|Cypress Semiconductor USB to Serial}}
 +
}}
  
 
====Παράδειγμα ρύθμισης σειριακού UPS====
 
====Παράδειγμα ρύθμισης σειριακού UPS====
Γραμμή 46: Γραμμή 50:
 
  sudo udevadm trigger}}
 
  sudo udevadm trigger}}
  
{{Hint|Αντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή}}
+
{{Hint|Αντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμη και η εντολή:
 +
{{Terminal|dmesg <nowiki>|</nowiki>grep tty}}
 +
}}
  
 
{{Warning|Τα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα}}
 
{{Warning|Τα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα}}
Γραμμή 55: Γραμμή 61:
 
{{Terminal| sudo upsdrvctl start}}
 
{{Terminal| sudo upsdrvctl start}}
  
* Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα κάτι σαν
+
* Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα (το παράδειγμα αφορά USB APC UPS) κάτι σαν:
  
 
{{Terminal|Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
 
{{Terminal|Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
Γραμμή 86: Γραμμή 92:
 
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/upsmon.conf}}
 
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/upsmon.conf}}
  
{{Editor|MONITOR ''apc''@localhost 1 local_mon PASSWORD master
+
{{Editor|MONITOR ''apc''@localhost 1 local_mon PASSWORD master}}
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
 
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h now"}}
 
  
 
{{Hint|Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ''PASSWORD'' με τον κωδικό που επιθυμείτε αρκεί να είναι ο ίδιος στα δύο αρχεία upsd.users & upsmon.conf <br>
 
{{Hint|Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ''PASSWORD'' με τον κωδικό που επιθυμείτε αρκεί να είναι ο ίδιος στα δύο αρχεία upsd.users & upsmon.conf <br>
Γραμμή 104: Γραμμή 108:
  
  
* Αν απαιτείται αλλαγή δικαιωμάτων δώστε τις εντολές:
+
::: Αν απαιτείται αλλαγή δικαιωμάτων δώστε τις εντολές:
 
{{Terminal| sudo chown root:nut /etc/nut/* <br>
 
{{Terminal| sudo chown root:nut /etc/nut/* <br>
 
  sudo chmod 640 /etc/nut/*}}
 
  sudo chmod 640 /etc/nut/*}}
Γραμμή 127: Γραμμή 131:
 
Ούτε αυτό χρειάζεται πλέον
 
Ούτε αυτό χρειάζεται πλέον
 
* Δοκιμάστε αν όλα λειτουργούν κανονικά:
 
* Δοκιμάστε αν όλα λειτουργούν κανονικά:
 
 
{{Terminal| sudo service ups-monitor stop <br>
 
{{Terminal| sudo service ups-monitor stop <br>
 
sudo service ups-monitor start}}
 
sudo service ups-monitor start}}
Γραμμή 134: Γραμμή 137:
 
===Eπικοινωνία με το UPS===
 
===Eπικοινωνία με το UPS===
 
* Ελέγξτε αν τρέχει ο δαίμονας upsd με την εντολή:
 
* Ελέγξτε αν τρέχει ο δαίμονας upsd με την εντολή:
{{Terminal|netstat -tnlp | grep upsd}}
+
{{Terminal|sudo netstat -tnlp <nowiki>|</nowiki> grep -w upsd}}
  
Θα πρέπει να δείτε ότι ο δαίμονας upsd "ακούει" στη θύρα (port) 3493 του localhost (127.0.0.1) που δηλώσατε:
+
:Θα πρέπει να δείτε ότι ο δαίμονας upsd "ακούει" στη θύρα (port) 3493 του localhost (127.0.0.1) που δηλώσατε στο αρχείο /etc/nut/upsd.conf:
{{Terminal|tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*              LISTEN      1753/upsd}}
+
{{Terminal|''administrator@srv-1lyk-mesol:~$'' tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*              LISTEN      1753/upsd}}
  
 
{{Hint|Αν ο δαίμονας upsd δεν "τρέχει" ξεκινήστε τον με την εντολή:
 
{{Hint|Αν ο δαίμονας upsd δεν "τρέχει" ξεκινήστε τον με την εντολή:
{{Terminal|sudo upsd}}
+
{{Terminal|sudo upsd}} }}
}}
 
  
 
* Ελέγξτε την επικοινωνία με τον UPS εξυπηρετητή δίνοντας την παρακάτω εντολή (αντικαθιστώντας το ''mge'' με το όνομα που δηλώσατε για το UPS)  
 
* Ελέγξτε την επικοινωνία με τον UPS εξυπηρετητή δίνοντας την παρακάτω εντολή (αντικαθιστώντας το ''mge'' με το όνομα που δηλώσατε για το UPS)  
Γραμμή 149: Γραμμή 151:
 
* Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS
 
* Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS
  
{{ Terminal|battery.charge: 100 <br>
+
{{ Terminal|Init SSL without certificate database
battery.charge.low: 30 <br>
+
battery.charge: 100 <br>
battery.runtime: 1000 <br>
+
battery.charge.low: 30 <br>
device.mfr: MGE UPS SYSTEMS <br>
+
battery.runtime: 1000 <br>
device.model: NOVA 600 AVR <br>
+
battery.type: PbAc <br>
device.serial: unknown <br>
+
device.mfr: MGE UPS SYSTEMS <br>
device.type: ups <br>
+
device.model: Nova 600 AVR <br>
driver.name: mge-shut <br>
+
device.serial: unknown <br>
driver.parameter.pollinterval: 2 <br>
+
device.type: ups <br>
driver.parameter.port: /dev/ttyS0 <br>
+
driver.name: mge-shut <br>
driver.version: 2.6.<br>
+
driver.parameter.pollfreq: 30 <br>
driver.version.internal: 0.69  <br>
+
driver.parameter.pollinterval: 2 <br>
output.voltage: 230 <br>
+
driver.parameter.port: /dev/ttyS0 <br>
ups.load: 11 <br>
+
driver.parameter.synchronous: no <br>
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS <br>
+
driver.version: 2.7.4 <br>
ups.model: NOVA 600 AVR <br>
+
driver.version.data: MGE HID 1.39 <br>
ups.power.nominal: 600 <br>
+
driver.version.internal: 0.41 <br>
ups.serial: unknown <br>
+
outlet.1.status: on <br>
ups.status: OL CHRG  <br>
+
output.voltage: 230.0 <br>
ups.timer.shutdown: -1 <br>
+
ups.delay.shutdown: 20 <br>
ups.timer.start: -1}}
+
ups.delay.start: 30 <br>
 +
ups.load: 11 <br>
 +
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS <br>
 +
ups.model: Nova 600 AVR <br>
 +
ups.power.nominal: 600 <br>
 +
ups.productid: ffff <br>
 +
ups.serial: unknown <br>
 +
ups.status: OL <br>
 +
ups.timer.shutdown: -1 <br>
 +
ups.timer.start: -10 <br>
 +
ups.vendorid: 0463 <br>
 +
}}
  
* Για το γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιήστε την εφαρμογή NUT-Monitor
+
* Για το γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιήστε την εφαρμογή {{Application-linux|NUT-Monitor}}
  
 
{{Terminal|NUT-Monitor -H &}}
 
{{Terminal|NUT-Monitor -H &}}
 +
 +
{{Hint|Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη εκκίνηση του NUT-Monitor μέσω του {{Menu|Προτιμήσεις|Προγράμματα Εκκίνησης}} και επιλέγοντας {{Select|Προσθήκη}}.<br>
 +
Κατόπιν στο πεδίο {{Label|Εντολή}} γράψτε {{Keypress|NUT-Monitor --start-hidden}} }}

Τελευταία αναθεώρηση της 09:45, 3 Οκτωβρίου 2019

Εγκατάσταση του UPS

Η επικοινωνία του εξυπηρετητή με το UPS γίνεται με χρήση του πακέτου nut (Network UPS Tools).

 • Ελέγξτε ότι το UPS που διαθέτετε υποστηρίζεται (ανήκει στο hardware compatibility list) των Network UPS Tools
 • Εφόσον υποστηρίζεται, προχωρήστε στις επόμενες παραγράφους

Εγκατάσταση εργαλείων NUT

 • Εγκαταστήστε το πακέτο nut με την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get -y install nut nut-client nut-monitor


Ρύθμιση οδηγού και θύρας επικοινωνίας

 • Στο αρχείο /etc/nut/ups.conf θα πρέπει να προσθέσετε τον οδηγό (driver) και τη θύρα επικοινωνίας (port).


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/ups.confInfo-32.pngΟ οδηγός προκύπτει από τη στήλη driver στο hardware compatibility list του Nut.


Ακολουθούν παραδείγματα προσθήκης των παραπάνω στοιχείων για USB και Σειραϊκό UPS.

Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS

 • Εάν διαθέτετε USB UPS όπως το APC Back-UPS, τότε σύμφωνα με το hardware compatibility list έχει τον οδηγό usbhid-ups, οπότε προσθέστε την ακόλουθη παράγραφο που την ονομάζετε [apc]:


Editor.png[apc]

driver = usbhid-ups

port = auto

desc = "APC Back-UPS USB"Info-32.pngΜπορεί να σας φανεί χρήσιμη η παρακάτω εντολή για την ανίχνευση του μοντέλου του UPS:
Terminal.pnglsusb

Αν και κάποιες φορές απλά αναφέρει το UPS ως Cypress Semiconductor USB to Serial


Παράδειγμα ρύθμισης σειριακού UPS

 • Εάν διαθέτετε σειριακό UPS όπως το MGE NOVA AVR 600 Serial στη σειραική θύρα ttyS0, τότε σύμφωνα με το hardware compatibility list έχει τον οδηγό mge-shut, οπότε προσθέστε την ακόλουθη παράγραφο που την ονομάζετε [mge]:


Editor.png[mge]

driver = mge-shut

port = /dev/ttyS0

desc = "MGE Nova 600AVR Serial"


 • Δημιουργήσετε το αρχείο /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules


Terminal.pngsudo pluma /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules


 • και προσθέστε σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:


Editor.pngKERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"


 • Κατόπιν δώστε τις ακόλουθες εντολές:


Terminal.png sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm triggerInfo-32.pngΑντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμη και η εντολή:
Terminal.pngdmesg |grep ttyDialog-warning.pngΤα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα


Έλεγχος ορθής επικοινωνίας του NUT με το UPS

 • Κατόπιν ελέγξτε αν το nut μπορεί και επικοινωνεί με το UPS σας, δίνοντας την εντολή:


Terminal.png sudo upsdrvctl start


 • Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα (το παράδειγμα αφορά USB APC UPS) κάτι σαν:


Terminal.pngNetwork UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4

Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.33 (2.7.4)

Using subdriver: APC HID 0.92
Dialog-warning.pngΣε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα "Can't chdir to /var/run/nut: No such file or directory", δημιουργήστε τον κατάλογο χειροκίνητα, με τις εντολές:
Terminal.pngsudo mkdir /var/run/nut && sudo chown nut.nut /var/run/nut


Επιπλέον ρυθμίσεις

 • Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsd.conf


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/upsd.confEditor.pngLISTEN 127.0.0.1 3493
LISTEN ::1 3493


 • Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsd.users:


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/upsd.usersEditor.png[local_mon]

password = PASSWORD

upsmon master


 • Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsmon.conf:


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/upsmon.confEditor.pngMONITOR apc@localhost 1 local_mon PASSWORD masterInfo-32.pngΜπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PASSWORD με τον κωδικό που επιθυμείτε αρκεί να είναι ο ίδιος στα δύο αρχεία upsd.users & upsmon.conf
Βάλτε όπου apc το όνομα που δώσατε στο UPS εντός των αγκυλών [ ] στο αρχείο /etc/nut/ups.conf


 • Επιβεβαιώστε τα δικαιώματα στα παραπάνω αρχεία (επειδή υπάρχει ο κωδικός) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τους χρήστες


Terminal.png ls -l /etc/nut/

$ -rw-r----- 1 root nut 1544 Αυγ 22 14:09 nut.conf
$ -rw-r----- 1 root nut 5598 Αυγ 22 13:14 ups.conf
$ -rw-r----- 1 root nut 4655 Αυγ 22 14:52 upsd.conf
$ -rw-r----- 1 root nut 2230 Αυγ 22 14:49 upsd.users
$ -rw-r----- 1 root nut 15482 Αυγ 22 14:49 upsmon.conf

$ -rw-r----- 1 root nut 3887 Νοε 15 2017 upssched.confΑν απαιτείται αλλαγή δικαιωμάτων δώστε τις εντολές:


Terminal.png sudo chown root:nut /etc/nut/*
sudo chmod 640 /etc/nut/* • Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/nut/nut.conf ο δαίμονας του nut να αφορά μόνο τον εξυπηρετητή:


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/nut.confEditor.png MODE=standaloneEπικοινωνία με το UPS

 • Ελέγξτε αν τρέχει ο δαίμονας upsd με την εντολή:


Terminal.pngsudo netstat -tnlp | grep -w upsd


Θα πρέπει να δείτε ότι ο δαίμονας upsd "ακούει" στη θύρα (port) 3493 του localhost (127.0.0.1) που δηλώσατε στο αρχείο /etc/nut/upsd.conf:


Terminal.pngadministrator@srv-1lyk-mesol:~$ tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 1753/upsdInfo-32.pngΑν ο δαίμονας upsd δεν "τρέχει" ξεκινήστε τον με την εντολή:
Terminal.pngsudo upsd


 • Ελέγξτε την επικοινωνία με τον UPS εξυπηρετητή δίνοντας την παρακάτω εντολή (αντικαθιστώντας το mge με το όνομα που δηλώσατε για το UPS)


Terminal.pngsudo upsc mge


 • Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS


Terminal.pngInit SSL without certificate database

battery.charge: 100
battery.charge.low: 30
battery.runtime: 1000
battery.type: PbAc
device.mfr: MGE UPS SYSTEMS
device.model: Nova 600 AVR
device.serial: unknown
device.type: ups
driver.name: mge-shut
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: MGE HID 1.39
driver.version.internal: 0.41
outlet.1.status: on
output.voltage: 230.0
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.load: 11
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS
ups.model: Nova 600 AVR
ups.power.nominal: 600
ups.productid: ffff
ups.serial: unknown
ups.status: OL
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -10
ups.vendorid: 0463


 • Για το γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Application-ubuntu-other.png NUT-Monitor


Terminal.pngNUT-Monitor -H &Info-32.pngΜπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη εκκίνηση του NUT-Monitor μέσω του  Προτιμήσεις  Προγράμματα Εκκίνησης  και επιλέγοντας Hand.png Προσθήκη.
Κατόπιν στο πεδίο Tag.png Εντολή γράψτε NUT-Monitor --start-hidden