Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/UPS"

(Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS)
Γραμμή 33: Γραμμή 33:
  
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules}}
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules}}
<br/>
+
 
 
* και προσθέστε σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:
 
* και προσθέστε σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:
  
 
{{Editor|<nowiki>KERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"</nowiki>}}
 
{{Editor|<nowiki>KERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"</nowiki>}}
<br>
+
 
 
* Κατόπιν δώστε τις ακόλουθες εντολές:
 
* Κατόπιν δώστε τις ακόλουθες εντολές:
  
 
{{Terminal| sudo udevadm control --reload-rules <br>
 
{{Terminal| sudo udevadm control --reload-rules <br>
 
  sudo udevadm trigger}}
 
  sudo udevadm trigger}}
<br>
+
 
 
{{Hint|Αντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή}}
 
{{Hint|Αντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή}}
<br>
+
 
 
{{Warning|Τα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα}}
 
{{Warning|Τα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα}}
<br>
+
 
  
 
===Έλεγχος ορθής επικοινωνίας του NUT με το UPS===
 
===Έλεγχος ορθής επικοινωνίας του NUT με το UPS===
Γραμμή 52: Γραμμή 52:
  
 
{{Terminal| sudo upsdrvctl start}}
 
{{Terminal| sudo upsdrvctl start}}
<br>
+
 
 
* Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα κάτι σαν
 
* Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα κάτι σαν
  
Γραμμή 58: Γραμμή 58:
 
Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.33 (2.2.2)
 
Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.33 (2.2.2)
 
Using subdriver: APC HID 0.92}}
 
Using subdriver: APC HID 0.92}}
<br>
 
  
 
===Επιπλέον ρυθμίσεις===
 
===Επιπλέον ρυθμίσεις===
Γραμμή 64: Γραμμή 63:
  
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsd.conf}}
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsd.conf}}
<br>
+
 
 
{{Editor|ACL all 0.0.0.0/0
 
{{Editor|ACL all 0.0.0.0/0
 
ACL localhost 127.0.0.1/32
 
ACL localhost 127.0.0.1/32
 
ACCEPT localhost
 
ACCEPT localhost
 
REJECT all}}
 
REJECT all}}
<br>
+
 
 
* Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsd.users:
 
* Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsd.users:
  
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsd.users}}
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsd.users}}
<br/>
+
 
 
{{Editor|<nowiki>[local_mon]</nowiki><br>
 
{{Editor|<nowiki>[local_mon]</nowiki><br>
 
<nowiki>password = PASSWORD</nowiki><br>
 
<nowiki>password = PASSWORD</nowiki><br>
 
<nowiki>allowfrom = localhost</nowiki><br>
 
<nowiki>allowfrom = localhost</nowiki><br>
 
<nowiki>upsmon master</nowiki>}}
 
<nowiki>upsmon master</nowiki>}}
<br>
+
 
 
* Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsmon.conf:
 
* Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsmon.conf:
  
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsmon.conf}}
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsmon.conf}}
<br>
+
 
 
{{Editor|MONITOR apc@localhost 1 local_mon PASSWORD master
 
{{Editor|MONITOR apc@localhost 1 local_mon PASSWORD master
 
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
 
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
 
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h now"}}
 
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h now"}}
<br>
+
 
 
{{Hint|Βάλτε όπου "PASSWORD" τον κωδικό του administrator <br>
 
{{Hint|Βάλτε όπου "PASSWORD" τον κωδικό του administrator <br>
 
Βάλτε όπου apc το όνομα που δώσατε στο UPS στο /etc/nut/ups.conf}}
 
Βάλτε όπου apc το όνομα που δώσατε στο UPS στο /etc/nut/ups.conf}}
<br>
+
 
 
* Αλλάξτε τα δικαιώματα στα παραπάνω αρχεία (επειδή υπάρχει ο κωδικός διαχειριστή) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τους χρήστες
 
* Αλλάξτε τα δικαιώματα στα παραπάνω αρχεία (επειδή υπάρχει ο κωδικός διαχειριστή) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τους χρήστες
  
 
{{Terminal| sudo chown root:nut /etc/nut/* <br>
 
{{Terminal| sudo chown root:nut /etc/nut/* <br>
 
  sudo chmod 640 /etc/nut/*}}
 
  sudo chmod 640 /etc/nut/*}}
<br>
+
 
 
* Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/default/nut οι upsd & upsmon να ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση του εξυπηρετητή:
 
* Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/default/nut οι upsd & upsmon να ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση του εξυπηρετητή:
  
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/default/nut}}
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/default/nut}}
<br>
+
 
 
{{Editor|<nowiki>START_UPSD=yes</nowiki><br>
 
{{Editor|<nowiki>START_UPSD=yes</nowiki><br>
 
<nowiki>START_UPSMON=yes</nowiki>}}
 
<nowiki>START_UPSMON=yes</nowiki>}}
<br>
 
  
 
* Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/nut/nut.conf ο δαίμονας του nut να αφορά μόνο τον εξυπηρετητή:
 
* Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/nut/nut.conf ο δαίμονας του nut να αφορά μόνο τον εξυπηρετητή:
  
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/nut.conf}}
 
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/nut.conf}}
<br>
+
 
 
{{Editor|<nowiki> MODE=standalone</nowiki>}}
 
{{Editor|<nowiki> MODE=standalone</nowiki>}}
<br>
 
  
 
* Δοκιμάστε αν όλα λειτουργούν κανονικά:
 
* Δοκιμάστε αν όλα λειτουργούν κανονικά:
Γραμμή 114: Γραμμή 111:
 
{{Terminal| sudo service ups-monitor stop <br>
 
{{Terminal| sudo service ups-monitor stop <br>
 
sudo service ups-monitor start}}
 
sudo service ups-monitor start}}
<br>
 
  
 
===Eπικοινωνία με το UPS===
 
===Eπικοινωνία με το UPS===
 
* Δώστε την παρακάτω εντολή αντικαθιστώντας το mge με το όνομα που δηλώσατε για το UPS  
 
* Δώστε την παρακάτω εντολή αντικαθιστώντας το mge με το όνομα που δηλώσατε για το UPS  
<br>
+
 
 
{{Terminal|sudo upsc mge}}
 
{{Terminal|sudo upsc mge}}
<br>
+
 
 
* Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS
 
* Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS
<br>
+
 
 
{{ Terminal|battery.charge: 100  <br>
 
{{ Terminal|battery.charge: 100  <br>
 
battery.charge.low: 30  <br>
 
battery.charge.low: 30  <br>
Γραμμή 144: Γραμμή 140:
 
ups.timer.shutdown: -1  <br>
 
ups.timer.shutdown: -1  <br>
 
ups.timer.start: -1}}
 
ups.timer.start: -1}}
<br>
+
 
 
* Εναλλακτικά εγκαταστήστε και τρέξτε την εφαρμογή [apt://wmnut wmnut] για να δείτε πληροφορίες για το UPS
 
* Εναλλακτικά εγκαταστήστε και τρέξτε την εφαρμογή [apt://wmnut wmnut] για να δείτε πληροφορίες για το UPS
  
 
{{Terminal|wmnut}}
 
{{Terminal|wmnut}}

Αναθεώρηση της 02:11, 27 Φεβρουαρίου 2014

Εγκατάσταση του UPS

Η επικοινωνία του εξυπηρετητή με το UPS γίνεται με χρήση του πακέτου nut (Network UPS Tools).

 • Ελέγξτε ότι το UPS που διαθέτετε υποστηρίζεται (ανήκει στο hardware compatibility list) των Network UPS Tools
 • Εφόσον υποστηρίζεται, προχωρήστε στις επόμενες παραγράφους

Εγκατάσταση εργαλείων NUT

 • Εγκαταστήστε το πακέτο nut με την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get -y install nut nut-client nut-cgi​


Ρύθμιση οδηγού και θύρας επικοινωνίας

 • Προσθέστε στο αρχείο /etc/nut/ups.conf τον οδηγό (driver) και τη θύρα επικοινωνίας (port).

Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS

 • Εάν διαθέτετε USB UPS όπως το APC Back-UPS, τότε σύμφωνα με το hardware compatibility list έχει τον οδηγό usbhid-ups, οπότε προσθέστε την ακόλουθη παράγραφο που την ονομάζετε [apc]:


Editor.png[apc]

driver = usbhid-ups

port = auto

desc = "APC Back-UPS USB"


Παράδειγμα ρύθμισης σειριακού UPS

 • Εάν διαθέτετε σειριακό UPS όπως το MGE NOVA AVR 600 Serial στη σειραική θύρα ttyS0, τότε σύμφωνα με το hardware compatibility list έχει τον οδηγό mge-shut, οπότε προσθέστε την ακόλουθη παράγραφο που την ονομάζετε [mge]:


Editor.png[mge]

driver = mge-shut

port = /dev/ttyS0

desc = "MGE Nova 600AVR Serial"


 • Δημιουργήσετε το αρχείο /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules


Terminal.pngsudo gedit /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules


 • και προσθέστε σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:


Editor.pngKERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"


 • Κατόπιν δώστε τις ακόλουθες εντολές:


Terminal.png sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm triggerInfo-32.pngΑντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητήDialog-warning.pngΤα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύραΈλεγχος ορθής επικοινωνίας του NUT με το UPS

 • Κατόπιν ελέγξτε αν το nut μπορεί και επικοινωνεί με το UPS σας, δίνοντας την εντολή:


Terminal.png sudo upsdrvctl start


 • Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα κάτι σαν


Terminal.pngNetwork UPS Tools - UPS driver controller 2.2.2

Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.33 (2.2.2)

Using subdriver: APC HID 0.92


Επιπλέον ρυθμίσεις

 • Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsd.conf


Terminal.pngsudo gedit /etc/nut/upsd.confEditor.pngACL all 0.0.0.0/0

ACL localhost 127.0.0.1/32 ACCEPT localhost

REJECT all


 • Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsd.users:


Terminal.pngsudo gedit /etc/nut/upsd.usersEditor.png[local_mon]

password = PASSWORD
allowfrom = localhost

upsmon master


 • Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsmon.conf:


Terminal.pngsudo gedit /etc/nut/upsmon.confEditor.pngMONITOR apc@localhost 1 local_mon PASSWORD master

POWERDOWNFLAG /etc/killpower

SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h now"Info-32.pngΒάλτε όπου "PASSWORD" τον κωδικό του administrator
Βάλτε όπου apc το όνομα που δώσατε στο UPS στο /etc/nut/ups.conf


 • Αλλάξτε τα δικαιώματα στα παραπάνω αρχεία (επειδή υπάρχει ο κωδικός διαχειριστή) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τους χρήστες


Terminal.png sudo chown root:nut /etc/nut/*
sudo chmod 640 /etc/nut/*


 • Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/default/nut οι upsd & upsmon να ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση του εξυπηρετητή:


Terminal.pngsudo gedit /etc/default/nutEditor.pngSTART_UPSD=yes
START_UPSMON=yes


 • Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/nut/nut.conf ο δαίμονας του nut να αφορά μόνο τον εξυπηρετητή:


Terminal.pngsudo gedit /etc/nut/nut.confEditor.png MODE=standalone


 • Δοκιμάστε αν όλα λειτουργούν κανονικά:


Terminal.png sudo service ups-monitor stop
sudo service ups-monitor start


Eπικοινωνία με το UPS

 • Δώστε την παρακάτω εντολή αντικαθιστώντας το mge με το όνομα που δηλώσατε για το UPS


Terminal.pngsudo upsc mge


 • Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS


Terminal.pngbattery.charge: 100

battery.charge.low: 30
battery.runtime: 1000
device.mfr: MGE UPS SYSTEMS
device.model: NOVA 600 AVR
device.serial: unknown
device.type: ups
driver.name: mge-shut
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.6.3
driver.version.internal: 0.69
output.voltage: 230
ups.load: 11
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS
ups.model: NOVA 600 AVR
ups.power.nominal: 600
ups.serial: unknown
ups.status: OL CHRG
ups.timer.shutdown: -1

ups.timer.start: -1


 • Εναλλακτικά εγκαταστήστε και τρέξτε την εφαρμογή wmnut για να δείτε πληροφορίες για το UPS


Terminal.pngwmnut