Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/LTSEnablementStack"

Γραμμή 71: Γραμμή 71:
 
Προτείνεται:
 
Προτείνεται:
 
# Όσα σχολικά εργαστήρια έχουν την αρχική εγκατάσταση (δηλαδή: πυρήνα 3.2) και δεν διαθέτουν καινούριους σταθμούς εργασίας (Intel 4ης γενιάς καθώς και AMD της σειράς A4, A8 και A10) και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την λειτουργία του εργαστηρίου να μην προχωρήσουν στην αναβάθμιση τόσο του πυρήνα όσο και του συστήματος γραφικών.  
 
# Όσα σχολικά εργαστήρια έχουν την αρχική εγκατάσταση (δηλαδή: πυρήνα 3.2) και δεν διαθέτουν καινούριους σταθμούς εργασίας (Intel 4ης γενιάς καθώς και AMD της σειράς A4, A8 και A10) και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την λειτουργία του εργαστηρίου να μην προχωρήσουν στην αναβάθμιση τόσο του πυρήνα όσο και του συστήματος γραφικών.  
# Αντίθετα, όσα έχουν καινούριους σταθμούς εργασίας, τα "συνηθισμένα/προτεινόμενα" πια είναι αυτά που είναι σημειωμένα με bold στους πίνακες. Η εγκατάσταση αυτών γίνεται με την εξής εντολή:<br/>{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg}}{{Hint|Το πακέτο linux-hwe-generic εγκαθιστά το τελευταίο πυρήνα που εμφανίζεται στον πρώτο πίνακα, το linux-image-generic-lts-trusty.}}Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα χρειαστεί επανεκκίνηση του εξυπηρετητή για να χρησιμοποιηθεί ο καινούριος πυρήνας, [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ#Αφαίρεση παλιών πυρήνων|αφαίρεση των παλιών πυρήνων]] και [[Linux/sch-scripts/Δημοσίευση εικονικού δίσκου|δημοσίευση του εικονικού δίσκου]].<br/>{{Notice|Για νέες εγκαταστάσεις, θα δημιουργηθεί ένα ακόμα live CD της 12.04.5 που θα περιέχει αυτές τις προτεινόμενες εκδόσεις.}}
+
# Αντίθετα, όσα έχουν καινούριους σταθμούς εργασίας, τα "συνηθισμένα/προτεινόμενα" πια είναι αυτά που είναι σημειωμένα με bold στους πίνακες. Η εγκατάσταση αυτών γίνεται με την εξής εντολή:<br/>{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg}}{{Hint|Το πακέτο linux-hwe-generic εγκαθιστά το τελευταίο πυρήνα που εμφανίζεται στον πρώτο πίνακα, το linux-image-generic-lts-trusty.}}Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα χρειαστεί επανεκκίνηση του εξυπηρετητή για να χρησιμοποιηθεί ο καινούριος πυρήνας, αφαίρεση των παλιών πυρήνων δίνοντας την εντολή {{Terminal|sudo apt-get purge linux-image-3.2.0-* linux-headers-3.2.0-*}}<br/> και [[Linux/sch-scripts/Δημοσίευση εικονικού δίσκου|δημοσίευση του εικονικού δίσκου]].<br/>{{Notice|Για νέες εγκαταστάσεις, θα δημιουργηθεί ένα ακόμα live CD της 12.04.5 που θα περιέχει αυτές τις προτεινόμενες εκδόσεις.}}
 
# Αν κάποιο εργαστήριο έχει πολύ καινούργιους σταθμούς εργασίας και κάνει το προτεινόμενο (2) παραπάνω, και παρόλα αυτά έχει θέματα με τις κάρτες γραφικών, τότε προτείνεται να δοκιμάσει και την εγκατάσταση του καινούριο X.Org εκτελώντας την παρακάτω εντολή:<br/>{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg-lts-trusty}}
 
# Αν κάποιο εργαστήριο έχει πολύ καινούργιους σταθμούς εργασίας και κάνει το προτεινόμενο (2) παραπάνω, και παρόλα αυτά έχει θέματα με τις κάρτες γραφικών, τότε προτείνεται να δοκιμάσει και την εγκατάσταση του καινούριο X.Org εκτελώντας την παρακάτω εντολή:<br/>{{Terminal|sudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg-lts-trusty}}
  

Αναθεώρηση της 01:27, 7 Οκτωβρίου 2014

Για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 12.04, υπάρχουν οι εξής πυρήνες διαθέσιμοι:

Όνομα Έκδοση Κατάσταση
linux-image-generic 3.2 ΟΚ
linux-image-generic-lts-quantal 3.5 Ξεπερασμένος
linux-image-generic-lts-raring 3.8 Ξεπερασμένος
linux-image-generic-lts-saucy 3.11 Ξεπερασμένος
linux-image-generic-lts-trusty 3.13 Προτεινόμενος για υποστήριξη νέων επεξεργαστών

Και τα εξής Χ.Οrg:

Όνομα Αντίστοιχη έκδοση xorg-core Κατάσταση
xserver-xorg 1.11 Προτεινόμενο για υποστήριξη παλιών καρτών γραφικών
xserver-xorg-lts-quantal 1.13 Ξεπερασμένο
xserver-xorg-lts-raring 1.13 Ξεπερασμένο
xserver-xorg-lts-saucy 1.14 Ξεπερασμένο
xserver-xorg-lts-trusty 1.15 ΟΚ

Τα σχολικά εργαστήρια με την default εγκατάσταση από το LiveCD της Τεχνικής Στήριξης, έχουν εγκατεστημένα τα πρώτα από τον κάθε πίνακα.


Info-32.pngΓια την προβολή του πυρήνα που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή:

Terminal.pnguname -r


Προτείνεται:

 1. Όσα σχολικά εργαστήρια έχουν την αρχική εγκατάσταση (δηλαδή: πυρήνα 3.2) και δεν διαθέτουν καινούριους σταθμούς εργασίας (Intel 4ης γενιάς καθώς και AMD της σειράς A4, A8 και A10) και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την λειτουργία του εργαστηρίου να μην προχωρήσουν στην αναβάθμιση τόσο του πυρήνα όσο και του συστήματος γραφικών.
 2. Αντίθετα, όσα έχουν καινούριους σταθμούς εργασίας, τα "συνηθισμένα/προτεινόμενα" πια είναι αυτά που είναι σημειωμένα με bold στους πίνακες. Η εγκατάσταση αυτών γίνεται με την εξής εντολή:

  Terminal.pngsudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg


  Info-32.pngΤο πακέτο linux-hwe-generic εγκαθιστά το τελευταίο πυρήνα που εμφανίζεται στον πρώτο πίνακα, το linux-image-generic-lts-trusty.

  Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα χρειαστεί επανεκκίνηση του εξυπηρετητή για να χρησιμοποιηθεί ο καινούριος πυρήνας, αφαίρεση των παλιών πυρήνων δίνοντας την εντολή
  Terminal.pngsudo apt-get purge linux-image-3.2.0-* linux-headers-3.2.0-*


  και δημοσίευση του εικονικού δίσκου.

  Dialog-information.pngΓια νέες εγκαταστάσεις, θα δημιουργηθεί ένα ακόμα live CD της 12.04.5 που θα περιέχει αυτές τις προτεινόμενες εκδόσεις.

 3. Αν κάποιο εργαστήριο έχει πολύ καινούργιους σταθμούς εργασίας και κάνει το προτεινόμενο (2) παραπάνω, και παρόλα αυτά έχει θέματα με τις κάρτες γραφικών, τότε προτείνεται να δοκιμάσει και την εγκατάσταση του καινούριο X.Org εκτελώντας την παρακάτω εντολή:

  Terminal.pngsudo apt-get install --purge linux-hwe-generic xserver-xorg-lts-trusty

Τεχνικό υπόβαθρο

Πυρήνας Linux

Ο πυρήνας Linux είναι μία πρωτότυπη υλοποίηση πυρήνα λειτουργικού συστήματος. Αν και δεν χρησιμοποιεί κώδικα του UNIX, μπορεί να θεωρηθεί παρεμφερές σύστημα (ο ακριβής όρος είναι Unix-οειδές, Unix-like) ή ελεύθερη υλοποίησή του, αφού διαθέτει τις περισσότερες εντολές του και την ίδια σχεδόν δομή αρχείων, ενώ η φιλοσοφία της σχεδίασής του πλησιάζει περισσότερο το UNIX από οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα.

Σήμερα το Linux παρέχει όλα όσα θεωρούνται αναγκαία για ένα σύγχρονο πυρήνα λειτουργικού, όπως: [42]

 • υποστήριξη πολυεπεξεργαστικών συστημάτων (SMP)
 • πραγματική πολυδιεργασία
 • εικονική μνήμη
 • διαμοιραζόμενες βιβλιοθήκες
 • σωστή διαχείριση μνήμης
 • δικτύωση μέσω TCP/IP κ.α.

Ο πυρήνας Linux αρχικά σχεδιάστηκε για επεξεργαστές της οικογένειας x86 (386/486/Pentium), αλλά σήμερα τρέχει σε πολύ μεγάλη ποικιλία επεξεργαστών, όπως οι Alpha (64 bit), οι Motorola 68000 (Amiga), PowerPC, MIPS κ.α.

X.Οrg

Πρόκειται για την εφαρμογή που διαχειρίζεται το γραφικό περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Ubuntu. Το X.Org περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία (display server, βιβλιοθήκες ανάπτυξης, οδηγούς για την επικοινωνία με την κάρτα γραφικών, κτλ) τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση ενός παραθυριακού συστήματος.

Πηγές

https://wiki.ubuntu.com/1204_HWE_EOL