Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα"

(Χειροκίνητα)
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
 
# Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές: <br/>{{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings}} {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy}} {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/profile/user}}
 
# Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές: <br/>{{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings}} {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy}} {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/profile/user}}
 
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/profile/user</tt> και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές: <br/>{{Editor|user-db:user<br/>system-db:proxy}}
 
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/profile/user</tt> και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές: <br/>{{Editor|user-db:user<br/>system-db:proxy}}
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings</tt> και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές: <br/>{{Editor|<nowiki>[system/proxy]</nowiki><br/><nowiki>mode='manual'</nowiki>
+
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings</tt> και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές: <br/>{{Editor|<nowiki>[system/proxy]</nowiki><br/><nowiki>mode='manual'</nowiki><br/><br/><nowiki>[system/proxy/ftp]</nowiki><br/><nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/><nowiki>port=3128</nowiki><br/><br/><nowiki>[system/proxy/http]</nowiki><br/><nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/><nowiki>port=3128</nowiki><br/><br/><nowiki>[system/proxy/https]</nowiki><br/><nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/><nowiki>port=3128</nowiki><br/><br/><nowiki>[system/proxy/socks]</nowiki><br/><nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/><nowiki>port=3128</nowiki><br/>}}
<br/>
 
<nowiki>[system/proxy/ftp]</nowiki><br/>
 
<nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/>
 
<nowiki>port=3128</nowiki><br/>
 
<br/>
 
<nowiki>[system/proxy/http]</nowiki><br/>
 
<nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/>
 
<nowiki>port=3128</nowiki><br/>
 
<br/>
 
<nowiki>[system/proxy/https]</nowiki><br/>
 
<nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/>
 
<nowiki>port=3128</nowiki><br/>
 
<br/>
 
<nowiki>[system/proxy/socks]</nowiki><br/>
 
<nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/>
 
<nowiki>port=3128</nowiki><br/>}}
 
 
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy</tt> και προσθέστε την παρακάτω γραμμή: <br/>{{Editor|/system/proxy/mode}}
 
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy</tt> και προσθέστε την παρακάτω γραμμή: <br/>{{Editor|/system/proxy/mode}}
 
# Τέλος, δώστε την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo dconf update}} με σκοπό την ενημέρωση του gnome περιβάλλοντος.
 
# Τέλος, δώστε την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo dconf update}} με σκοπό την ενημέρωση του gnome περιβάλλοντος.

Αναθεώρηση της 12:18, 28 Μαρτίου 2014

Ρύθμιση εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας

Υπάρχουν δύο τρόποι να ρυθμιστούν τόσο ο εξυπηρετητής όσο και οι σταθμοί εργασίας να χρησιμοποιούν ως διαμεσολαβητή δικτύου (proxy) το Squid:

 • Χειροκίνητα: ρητή δήλωση του διαμεσολαβητή στο σύστημα.
 • Αυτόματα: χρήση του πρωτοκόλλου WPAD.

Χειροκίνητα

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:

 1. Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
 2. Δημιουργήστε τους παρακάτω καταλόγους στο κατάλογο /etc δίνοντας τις εντολές:

  Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/db/proxy.d/locks


  Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/profile

 3. Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές:

  Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings


  Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy


  Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/profile/user

 4. Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/profile/user και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές:

  Editor.pnguser-db:user
  system-db:proxy

 5. Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές:

  Editor.png[system/proxy]
  mode='manual'

  [system/proxy/ftp]
  host='<ip_address_server>'
  port=3128

  [system/proxy/http]
  host='<ip_address_server>'
  port=3128

  [system/proxy/https]
  host='<ip_address_server>'
  port=3128

  [system/proxy/socks]
  host='<ip_address_server>'
  port=3128

 6. Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy και προσθέστε την παρακάτω γραμμή:

  Editor.png/system/proxy/mode

 7. Τέλος, δώστε την εντολή:

  Terminal.pngsudo dconf update

  με σκοπό την ενημέρωση του gnome περιβάλλοντος.