Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα/Χειροκίνητα"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{Warning|Σε αυτή την περίπτωση εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα κτλ) οι σταθμοί εργασίας δεν θα έχουν πρόσβαση στο Internet.}}
+
{{Warning|Σε αυτή την περίπτωση εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ γιατί κάποιος σταμάτησε το service του squid ή ο εξυπηρετητής που "τρέχει" το squid δεν είναι διαθέσιμος λόγω βλάβης υλικού ή λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα) οι σταθμοί εργασίας δεν θα έχουν πρόσβαση στο Internet.}}
  
 
Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:
 
Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:

Αναθεώρηση της 13:26, 28 Μαρτίου 2014


Dialog-warning.pngΣε αυτή την περίπτωση εάν για κάποιο λόγο ο Squid εξυπηρετητής δεν είναι διαθέσιμος (πχ γιατί κάποιος σταμάτησε το service του squid ή ο εξυπηρετητής που "τρέχει" το squid δεν είναι διαθέσιμος λόγω βλάβης υλικού ή λόγω προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα) οι σταθμοί εργασίας δεν θα έχουν πρόσβαση στο Internet.


Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:

 1. Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό Alt+Ctrl+T).
 2. Δημιουργήστε τους παρακάτω καταλόγους στο κατάλογο /etc δίνοντας τις εντολές:

  Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/db/proxy.d/locks


  Terminal.pngsudo mkdir -p /etc/dconf/profile

 3. Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές:

  Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings


  Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy


  Terminal.pngsudo touch /etc/dconf/profile/user

 4. Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/profile/user και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές:

  Editor.pnguser-db:user
  system-db:proxy

 5. Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές:

  Editor.png[system/proxy]
  mode='manual'

  [system/proxy/ftp]
  host='<ip_address_server>'
  port=3128

  [system/proxy/http]
  host='<ip_address_server>'
  port=3128

  [system/proxy/https]
  host='<ip_address_server>'
  port=3128

  [system/proxy/socks]
  host='<ip_address_server>'
  port=3128

 6. Ανοίξτε το αρχείο /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy και προσθέστε την παρακάτω γραμμή:

  Editor.png/system/proxy/mode

 7. Τέλος, δώστε την εντολή:

  Terminal.pngsudo dconf update

  με σκοπό την ενημέρωση του gnome περιβάλλοντος.