Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/VirtualBox"

(Νέα σελίδα με 'Εδώ θα μπει η εγκατάσταση του VirtualBox')
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +
==Εφαρμογή διαχείρισης ιδεατών μηχανών VirtualBox==
 +
===Εγκατάσταση===
 
Εδώ θα μπει η εγκατάσταση του VirtualBox
 
Εδώ θα μπει η εγκατάσταση του VirtualBox
 +
 +
===Δημιουργία ιδεατής μηχανής===
 +
====Ορισμός υλικού ιδεατής μηχανής====
 +
====Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος====
 +
===Εισαγωγή προϋπάρχουσας ιδεατής μηχανής===
 +
====Ρυθμίσεις υλικού κατά την εισαγωγή====
 +
===Οδηγός Χρήσης===

Αναθεώρηση της 10:40, 11 Οκτωβρίου 2012

Εφαρμογή διαχείρισης ιδεατών μηχανών VirtualBox

Εγκατάσταση

Εδώ θα μπει η εγκατάσταση του VirtualBox

Δημιουργία ιδεατής μηχανής

Ορισμός υλικού ιδεατής μηχανής

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος

Εισαγωγή προϋπάρχουσας ιδεατής μηχανής

Ρυθμίσεις υλικού κατά την εισαγωγή

Οδηγός Χρήσης